บทความพระพุทธศาสนา

พญาแมลงภู่คำ เครื่องราง แห่งนักแสวงโชคในต่างแดน เสริมดวงชะตา มหาอำนาจ

1 สิงหาคม 2019 | Slide Shows, เครื่องราง
แมลงภู่คำหลวง เครื่องราง แห่งอำนาจวาสนา และมหาเสน่ห์
แมลงภู่คำหลวง เครื่องราง แห่งอำนาจวาสนา และมหาเสน่ห์

แมลงภู่คำหลวง เครื่องราง แห่งอำนาจวาสนา และมหาเสน่ห์

พญาแมลงภู่คำ หรือ แมลงภู่คำหลวง เป็นเครื่องรางที่ได้รับความนิยมนับถือมาเป็นระยะเวลายาวนานในประเทศพม่า ตั้งแต่ชนชั้นปกครองอย่างกษัตริย์จนถึงสามัญชนคนธรรมดา ที่ปรากฏเห็นได้ชัดก็บนบัลลังก์ที่พระเจ้าบุเรงนองที่ทรงประทับว่าราชการแผ่นดินทั้งสองข้างจะแกะสลักเป็นรูปพญาแมลงภู่คำ คอยเฝ้าระวังรักษาอยู่ ซึ่งเป็นบัลลังค์ที่ พ่อครูโป๊ะโป๊ะอ่อง ได้สร้างและทำการบรรจุพญาแมลงภู่คำ 8 คู่ หากพระเจ้าบุเรงนอง จะไปรบที่แห่งใดก็จะประทับบัญชาการ ณ บัลลังก์แห่งนี้ ด้วยอานุภาพแห่งพญาแมลงภู่คำนี้ พระองค์จึงได้เป็นผู้ชนะทั้ง 8 ทิศ (ทิศบนและทิศข้างล่างไม่ทราบ ไม่มีบันทึกไว้)

ตำนานพญาแมลงภู่คำ

ตามบันทึกท้องถิ่นของพม่า (ไม่มีในพระไตรปิฎก) แมลงภู่ เป็นแมลงที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะได้รับรัศมีทิพย์โอภาสแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ในครั้งที่ตรัสรู้ธรรมอันวิเศษแล้ว แมลงภู่จึงได้พากันบินไปยังป่าหิมพานต์ เพื่อนำเอาดอกกาสลองทิพย์มารองรัตนบัลลังก์ ถวายเป็นพุทธบูชา พระพุทธองค์จึงได้เปล่งพุทธวาจา แก่แมลงภู่นั้นว่า “เป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าแมลงมีปีกทั้งหลาย” แต่นั้นมา จึงได้เรียกกันว่า พญาแมลงภู่คำ (พญา แปลว่าเป็นใหญ่ คำ แปลว่า ทองคำซึ่งหมายถึงประเสริฐ)

พญาแมลงภู่คำ
พญาแมลงภู่คำ

ข้อกำหนดในการสร้าง พญาแมลงภู่คำ ตามตำราโบราณ

 • เป็นไม้ดุมล้อเกวียนโบราณที่ทำจากไม้ประดู่แดง
 • อุดปรอทที่ดักจากป่า (หรือบางทีก็อุดใบมะเขือบ้าด้วย)
 • คนแกะต้องเป็นเชื้อเจ้า
 • แกะในวันที่กำหนดและในฤกษ์ที่กำหนด
 • ต้องทำการปลุกเสกตามตำราที่โบราณจารย์กำหนดไว้

การปลุกเสกพญาแมลงภู่คำ

 • ปลุกเสกในหอเจ้าเมือง
 • ปลุกเสกป่าช้าที่ประจำหมู่บ้าน
 • ปลุกเสกที่ป่าช้าพระสงฆ์
 • ปลุกเสกที่ทางสี่แพ่ง (สี่แยก)
 • ปลุกเสกที่ท่าน้ำที่มีคนขึ้นลงประจำเป็นจำนวนมาก
 • ปลุกเสกกลางงานปอย (งานอบรมสมโภชน์)
 • ปลุกเสกกลางตลาด
 • ปลุกเสกที่พระธาตุเจดีย์
 • ปลุกเสกในวิหาร
 • ปลุกเสกในพระอุโบสถ
 • นอกจากนั้นยังมีการกำหนดบทพระพุทธมนต์ที่ใช้สวดในการปลุกเสกครั้งสุดท้ายอีกด้วยก็คือ ต้องสวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ 3,000 จบ สัมพุทเธ 1,000 จบ…จึงเสร็จสมบูรณ์ตามที่ตำรากำหนดไว้
ดุมล้อเกวียน
ดุมล้อเกวียน

ทำไมต้องใช้ไม้ดุมล้อเกวียนในการทำพญาแมลงภู่คำ

 • ไม้ดุมล้อเกวียนใช้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ส่งผลให้ผู้บูชาจะได้เจริญก้าวหน้าตลอดไป
 • เกวียนใช้เป็นยานพาหนะในการค้าขาย นำมาซึ่งเงินทอง ส่งผลต่อให้ผู้บูชาค้าขายดี
 • เกวียน เป็นยานพาหนะของคนมีอันจะกินคือคนรวยในสมัยนั้น ส่งผลให้ผู้บูชามีอันจะกินคือรวยได้ในสมัยนี้
 • ถ้ากองเกวียนไปที่ไหน การหมุนเวียน การแลกเปลี่ยน ความมั่งคั่งก็จะไปสู่ที่นั่น ส่งผลให้ผู้บูชาพญาแมลงภู่คำ มีการจับจ่ายใช้สอยที่ดี ไม่นิ่งอยู่กับที่
 • กองเกวียนไปที่ไหน ใคร ๆ ก็ต้อนรับ เป็นที่ยินดีของผู้คน จึงส่งผลให้ผู้บูชาพญาแมลงภู่คำ เป็นเมตตา มหานิยม มหาเสน่ห์
 • กองเกวียนที่มีกำลังมาก ทั้งกำลังวัว กำลังแห่งชายหนุ่ม เป็นที่เกรงกลัวของผู้ที่ได้ยินแม้เสียงล้อเกวียน จึงส่งผลด้านมหาอำนาจได้เช่นกัน

อานุภาพแห่งพญาแมลงภู่คำ

อานุภาพ หรือพุทธคุณ อิทธิคุณของแมลงภู่คำหลวง ตามความเชื่อหรือสื่อความหมายได้ดังนี้

 • ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต
 • ส่งเสริมด้านการค้าขาย การประกอบอาชีพการงาน
 • ส่งเสริมฐานะให้ดีขึ้น ร่ำรวยขึ้น
 • ก่อให้เกิดการหมุนเวียน ไม่นิ่งอยู่กับที่
 • เป็น เมตตา มหานิยม มหาเสน่ห์
 • แมลงภู่ตอมดอกไม้ดอกใดพวกแมลงต่างรวมทั้งผึ้งต้องหลบหนีไป จึงเป็นมหาอำนาจ
 • ส่งเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้น
 • พลังด้านคุ้มครอง กันภูตผีปีศาจได้ กันคุณไสย
 • เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย
 • เตือนภัยให้เจ้าของได้ทราบล่วงหน้า อาจจะสั่นหรือลางสังหรณ์ต่าง ๆ
 • แมลงภู่คำสามารถเจาะแก่นไม้แข็ง ๆ ได้อย่างสบาย ใจหญิงใจคนจะแข็งสักเท่าไรก็มิอาจต้านทานได้ (ถ้าอานุภาพแห่งแมลงภู่ข้อต้น ๆ ปรากฏแล้ว)
พญาแมลงภู่คำ
พญาแมลงภู่คำ

คาถาบูชาพญาแมลงภู่คำ

โอมพระยาแมลงภู่คำ งามเหลือล้นปอตา
ในโลก๋าโลกใต้ เงินคำได้ไหลนอง
ตั้งข้าวของกูปองเหลือล้น ฮื้อปากั๋นค้นขนมามนุษาโลกหล้า
จูมปู ปากั๋นหุ๋ม ไฝ่รักเล็งดูต๋นตั๋วกูพระยาแมลงภู่คำ
กั๊นกูสวาดมนต์กำใด ไผ๋อยู่ไหนก็บ่ได้ฮื้อก๋ายเกิดเป็น
หง้าวไบ้มาก้มหัวขาบไหว้นบยำกู

โอมพระยาแมลงภู่คำ
บินสะสู่อยู่บนเวหน คนทั้งหลายต่างร่ำลือต๋นกูแต้เนอ
ต่างปากั๋นพร่ำเพ้อไฝ่หากู ทั้งหมู่เจ้าพระยาไพร่ฟ้า
ทั้งเสนากล้าอำมาต ทั้งหมู่ประชาราษฎร์ชาวเมือง
ต่างนันเนืองแซ่ซ้อน รักขิ่งข้อนหากู ปากั๋นมาจมจูอยู่ใกล้
มาเป็นข้าใช้ต๋นกู ติดกูพระยาแมลงภู่คำ แต้เนอ มาเนอ เออรักอมสวาหุมติ๊ด

พญาแมลงภู่คำ เป็นเครื่องรางเหมาะกับอาชีพใด

 • พ่อค้า แม่ขาย
 • นักธุรกิจ
 • นักบริหาร นักปกครอง
 • ผู้ที่ต้องเดินทางไปทำงานในต่างแดน หรือเดินทางบ่อย ๆ
 • ผู้ที่ชอบเสี่ยงโชค หรือแสวงหาโชคลาภ
 • ผู้ที่แสวงหาความรัก จีบสาว ต้องการชนะใจหนุ่มหรือใจสาว

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง