บทความพระพุทธศาสนา

คาถาครรภ์รักษา คาถาโปร่งฟ้าปัญญาดี มีความรอบรู้

12 ตุลาคม 2021 | คาถา
คาถาโปร่งฟ้าปัญญาดี มีความรอบรู้
คาถาโปร่งฟ้าปัญญาดี มีความรอบรู้

คาถาโปร่งฟ้าปัญญาดี มีความรอบรู้

มะอะอุ ทุกขัง รกหนารองนั่ง รกบางหุ้มตัว พุทธาหุ้มหัว อุอะมะ มะจงมา ปัญญาจงไว


คาถาบทนี้ ที่มาบอกว่า เป็นคาถาของหลวงปู่เพียร อุตฺตคุตฺโต วัดนิยมธรรมาราม (วัดด่านทับตะโก) ตำบลท่าตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ท่านเรียกว่า “คาถาครรภ์รักษา”

ภาวนาคาถาบทนี้ให้บังเกิดสติปัญญารอบรู้ ความจำดี อ่านเขียนคล่อง สมองปลอดโปร่ง นอกจากนั้นยั่งส่งเสริมให้มีจิตใจที่แจ่มใสไม่ขุ่นมัว เป็นเมตตาแก่ผู้พบเห็น เป็นเกราะคุ้มครองป้องกันภัยอีกด้วย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง