บทความพระพุทธศาสนา

คาถาอ้อป่อง ท่องจำอะไรก็ง่าย เรียนอะไรก็ทะลุปรุโปร่ง

6 เมษายน 2020 | คาถา
คาถาอ้อป่อง ท่องจำอะไรก็ง่าย เรียนอะไรก็ทะลุปรุโปร่ง
คาถาอ้อป่อง ท่องจำอะไรก็ง่าย เรียนอะไรก็ทะลุปรุโปร่ง

คาถาอ้อป่อง คาถาเรียนเก่ง คาถาเจริญปัญญา

อะอิงอ้อ อ้อสูตร อ้อเขียน อ้อเรียน อ้อมัด อ้อคัดหัวใจ อ้อไขเห็นดูก อ้อผูกเห็นเงา อ้อเกาเห็นยอด อ้อขอดเห็นใบ นะจำจิต โมจำใจ พุทจำไว้ ธาจำให้ อย่าให้หลงลืม นะโมพุทธายะ.

คาถาอ้อป่องนี้ น่าจะเป็นคาถาเก่าอยู่ สำนวนน่าใช้ ท่องไว้ก็ไม่เสียหาย แต่ยังไงก็ให้ตั้งใจเรียนเพียรศึกษา หมั่นจด หมั่นถาม ขยันฟัง ขยันคิด แล้วชีวิตการเรียนรู้จะสนุกและง่ายขึ้น

วิธีใช้คาถาอ้อป่อง

ก่อนนำคาถาไปใช้ครั้งแรก ให้ตั้ง นะโม 3 จบ ระลึกถึงครูอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของคาถาและขออนุญาตท่านเพื่อนำคาถานี้มาใช้ เพื่อเสริมสติปัญญาให้แก่ตนเองจะได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและศาสนาต่อไป

  • สวดคาถาอ้อป่องก่อนดูหนังสือ ตำราเรียน
  • สวดคาถาเสกใส่ข้าวใส่น้ำกินเพื่อเป็นแรงจิตแรงใจให้ส่งเสริมด้านปัญญาการเรียนรู้
  • บางอาจารย์ทำเป็นตะกรุดอ้อป่องเสกด้วยคาถานี้แจกให้กับศิษย์ก็มี