บทความพระพุทธศาสนา

วิธีใช้คาถาหัวใจธาตุกรณี ใช้เป็นมนต์คาถาล่องหน หายตัว

16 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
วิธีใช้คาถาหัวใจธาตุกรณี ใช้เป็นมนต์คาถาล่องหน หายตัว

วิธีใช้คาถาหัวใจธาตุกรณี ใช้เป็นมนต์คาถาล่องหน หายตัว

ภะ กะ สะ จะ
สะ จะ ภะ กะ

หากต้องการให้เป็นล่องหน ท่านให้เอาใบไม้รู้นอน เอาให้ได้ 7 ชนิด จึงเอามาประสมเข้าด้วยกัน และปั้นเป็นรูปหนุมานนั่งคุกเข่าประนมมือ สูงหนึ่งนิ้วมือ จึงลงอักขระบนตัวหนุมานนั้น ลงรักปิดทองเสียให้เรียบร้อย เสร็จแล้วเสกด้วยคาถาบทนี้ ภะ กะ สะ จะ สะ จะ ภะ กะ เสกให้ได้ 108 คาบ เมื่อจะเสกหนุมานนั้น ท่านให้ตั้งบายศรีซ้ายขวา จัดทำเครื่องกระยาบวช 2 สำรับ ดอกไม้ธูปเทียน 2 สำรับ เอาเครื่องศาตราอาวุธทั้งปวงมาให้พร้อม แล้วเอามารองนั่งทับไว้เมื่อเวลาเสก ทำเสร็จแล้วจึงเอาหนุมานนั้นห่อผ้าโพกหัวเข้าไว้ให้แน่น จึงไปเถิด เที่ยวไปในสารทิศใด ๆ ก็ดี คนทั้งหลายไม่เห็นตัวเราเลย ถ้าจะขึ้นเรือนผู้ใด คนในเรือนนั้นก็หลับสนิท ถึงหากว่าจะแลเห็นก็อ้าปากมิออก ทั้งแคล้วคลาดอยู่คงด้วย ประเสริฐนักแล