บทความพระพุทธศาสนา

คาถาเสกสีผึ้ง และวิธีการใช้สีผึ้ง วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี

5 กุมภาพันธ์ 2022 | คาถา
สีผึ้งมหาเสน่ห์ หลวงปู่ฤทธิ์ รัตนโชโต วัดชลประทานราชดำริ จ.บุรีรัมย์
คาถาเสกสีผึ้ง วัดท่าซุง

คาถาเสกสีผึ้ง และวิธีการใช้สีผึ้ง วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี

ให้นึกถึงพระรัตนตรัยและขอบารมีจากพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ หลวงปู่ปาน และหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ตั้งนะโม 3 จบ

กล่าวคาถา ดังนี้

พุทธังแทรกจิต ธัมมังแทรกใจ พิศวงหลงใหล สังฆังอย่าคลายรักมิ
สัมโมทะมาเนหิ อะวิวะสะมาเนหิ สิกขิตตัพพันติ

ภาวนาคาถาประกอบกับการใช้นิ้วที่แตะสีผึ้งทาริมฝีปากจากขวาไปซ้าย จากบนลงล่าง แต่ให้ทาเว้นกึ่งกลางริมฝีปากทั้งบนและล่าง (แนวตรงกับจมูก)

  • ถ้าไปหาคนอายุมากกว่า ให้ใช้นิ้วโป้ง
  • ถ้าไปหาคนอายุเท่ากัน ให้ใช้นิ้วชี้
  • ถ้าไปหาคนอายุน้อยกว่า ให้ใช้นิ้วกลาง

ที่มา : https://bot-suad-mont.blogspot.com

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง