บทความพระพุทธศาสนา

วิธีบอกลาเครื่องรางของขลังต่าง ๆ เมื่อคุณไม่ได้ใช้ ไม่ได้บูชาแล้ว

19 กันยายน 2020 | VIDEO, เครื่องราง
วิธีบอกลาเครื่องรางของขลังต่าง ๆ เมื่อคุณไม่ได้ใช้ ไม่ได้บูชาแล้ว

วิธีบอกลาเครื่องรางของขลัง

เมื่อคุณไม่ได้ใช้เครื่องรางของขลังต่าง ๆ ที่คุณเคยมีคุณเคยบูชา หรือจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่ที่เคยสะสมไว้ในบ้าน เมื่อท่านจากไปแล้วสิ่งเหล่านั้นได้เป็นมรดกตกทอดมาถึงคุณ แต่คุณมีความประสงค์จะนำออกไป ควรจัดการอย่างไร ผมขอสรุปคำแนะนำสั้น ๆ ดังนี้

  1. ไม่ควรนำไปทิ้งในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม อาจจะทำให้ผู้อื่นที่พบเห็นรู้สึกไม่สบายตาไม่สบายใจ และสิ่งของบางอย่างอาจจะแตกหักเป็นอันตรายต่อผู้อื่นได้
  2. ก่อนนำออกไปควรบอกกล่าว โดยการบอกกล่าวครูอาจารย์ที่ทำการสร้างเครื่องรางของขลังหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ดูแลเครื่องรางของขลังนั้น ๆ
  3. คุณอาจจะนำไปขายให้คนอื่นหรือมอบให้ฟรี ๆ ต่อบุคคลที่เห็นประโยชน์ของเครื่องรางของขลังนั้น ๆ
  4. ไม่ควรนำไปทิ้งในสถานที่อันเป็นภาระของบุคคลอื่นที่จะต้องทำการเก็บกวาดต่อไป
  5. แม้คุณไม่ต้องการเครื่องรางของขลังหรือไม่เคารพนับถือเครื่องรางนั้น ๆ แล้วก็ตาม คุณไม่ควรเหยียบย่ำ หรือทำการกล่าวดูถูกดูหมิ่น ควรบอกกล่าวบอกลาโดยดี

คำแนะนำของผมข้างต้นนี้ เป็นการแนะนำเบื้องต้นคร่าว ๆ เท่านั้น ส่วนการจะมอบต่อให้ใคร หรือนำไปวางไว้ที่ไหน ควรต้องดูด้วยว่าเครื่องรางของขลังนั้นเป็นอะไร จะเป็นโทษต่อผู้รับหรือสถานที่ที่เรานำไปเก็บไว้หรือไม่