บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหลวงปู่ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

16 ธันวาคม 2019 | คาถา
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง จาติกันตัง มะระณะกัน ปาณาติกัน สารพัดกันกัน พุทธัง อะระหัง จังงัง ภาเว สัมปะฏิจฉามิ เม สัมมุขา สัพพาหะระติ เต สัมมุขา อิอะระนัง อะระหัง กุสะลา ธัมมา สัมพุทโธ ทุ สะ นะ โส นะโม พุทธายะ

คาถานี้ เรียกอีกอย่างว่าคาถาพระพุทธวิทยาคม หรือคาถาพระพุทธเจ้าห้ามทุกข์

ก่อนสวดให้ตั้ง นะโม 3 หน สวดคาถา หลวงปู่ครูบาธรรมชัย (วัดทุ่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่) 3 จบ

คาถานี้มีอานุภาพด้านส่งเสริมให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดปลอดภัย จากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง สวดเป็นประจำจะเป็นที่รักที่พอใจของคนทั้งหลาย

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook