บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหลวงพ่อเดิม (วัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์)

16 ธันวาคม 2019 | คาถา
เทวดา
เทวดา

คาถาหลวงพ่อเดิม (วัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์)

นะโม เม สัพพะเทวานัง
สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง
สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ
สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง
วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ
ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง
โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง
สัพพะภะยัง วินาสสันติ
สัพพะทุกขัง วินาสสันติ
สัพพะโรคัง วินาสสันติ
ลักขะณา อะหัง วันทามิ
สัพพะทา สัพเพ เทวา มัง ปาละยันตุ
สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ
สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม.

วิธีผูกดวงชะตาด้วยตนเอง

ให้เขียนชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดของเรา แล้วนำไปวางตั้งไว้ข้างฐานพระ สวดคาถานี้เสริมดวงชะตา เสริมลาภผล ทำอาชีพการงานมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook