บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหนุนบารมี 10 สิบประการ ท่องภาวนาไว้ ดึงบุญเก่ามาให้ส่งผล

9 มีนาคม 2020 | คาถา
คาถา Khatha
คาถา Khatha

เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว ทา สิ เน ปะ วิ ขะ สะ อะ เม อุ

อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญญูมาคะตา อิติโพธิมะนุปปัตโต อิติปิโสจะเตนะโม

วิธีสวดคาถาหนุนบารมี 10 ประการ

  1. สวดมนต์ไหว้พระตามปกติ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
  2. หลังจากสวดคาถาอื่น ๆ ตามความชอบใจแล้ว จึงสวดคาถาหนุนบารมี 10 ประการ
  3. อุทิศส่วนบุญให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยได้ร่วมกันมาในอดีตชาติ จนถึงปัจุบันชาติ
  4. แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย
  5. อธิษฐานบารมี อธิษฐานบุญ ขอให้บุญเก่า บารมีเก่าที่เราได้เคยทำมาในอดีต ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา โปรดมาช่วยหนุนให้…………………….อธิษฐานตามปรารถนา

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook