บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชา นมัสการพระพฤหัสบดี คำบูชาพระพฤหัสบดี

8 ตุลาคม 2020 | คาถา
เทวดา
เทวดา

คาถาบูชา นมัสการพระพฤหัสบดี คำบูชาพระพฤหัสบดี

โอม นิลละมะหาเทโว มะหาอีสีสิทธิวิชชา สวาหะ ฯ

  • สวดบูชานมัสการพระพฤหัสบดี
  • สวด 19 จบ