บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชา นมัสการพระศุกร์ คำบูชาพระศุกราจารย์

8 ตุลาคม 2020 | คาถา
เทวดา
เทวดา

คำบูชาพระศุกร์มหาเทพ

โอม ศุกกะจะมะหาเทโว อะสุระเทพาจาริโย สวาโหม ฯ

  • สวดบูชาพระศุกร์
  • สวด 21 จบ