บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชา นมัสการพระศนิเทพ คำบูชาพระเสาร์มหาเทพ

8 ตุลาคม 2020 | คาถา
เทวดา
เทวดา

คำบูชาพระเสาร์มหาเทพ

โอม เสาโรจะมะหาเทโว พะยัสสะภา สวาโหม ฯ

  • สวดบูชาพระเสาร์
  • สวด 10 จบ