บทความพระพุทธศาสนา

คาถาตวาดศัตรูให้ถอยกลับ คาถาตวาดศัตรูให้กลัว

8 ตุลาคม 2020 | คาถา
คาถาตวาดศัตรู
คาถาตวาดศัตรู

คาถาตวาดศัตรูให้ถอยกลับ

อะ ณะ โก ลา ฯ

  • มนต์บทนี้ ใช้ตวาดใส่ศัตรูให้มันถอยหลังกลับไปแล