บทความพระพุทธศาสนา

คาถาปลุกเสกรอยสัก คาถาเสกรอยสักให้ขลัง เพิ่มพลังให้แรง

15 เมษายน 2020 | คาถา
คาถาปลุกเสกรอยสัก คาถาเสกรอยสักให้ขลัง เพิ่มพลังให้แรง
คาถาปลุกเสกรอยสัก คาถาเสกรอยสักให้ขลัง เพิ่มพลังให้แรง

คาถาปลุกเสกรอยสัก คาถาเสกรอยสักให้ขลัง คาถาเสกของให้ขลัง

อิติปิโส ภะคะวา อะภินิหาระ ปะระมิสัมปันโน
มะหากะรุณา มะหาปัญญา อะธิษฐานะ
อิทธิมะโน มะหิทธิ จิตตะ ทิพพะจักขุ
ภาวะนา อิทธิปาทะปัญญา พะละญาณะ
อาราธะนา จะ สัทธัง อิทธิพะลัง อิทธิจิตตัง
โสปิติอิ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะมะนะอะ สัมมาทะสะ อะระหัง พุทโธ

ดูจากเนื้อหาของคาถาแล้ว น่าจะใช้ได้กับรอยสักทุกสำนัก เป็นการอ้างพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ บารมีทั้ง 10 อิทธิฤทธิ์ต่าง ๆ

ก่อนที่จะสวดคาถาปลุกรอยสัก หรือปลุกของนี้ ให้ตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัย บิดามารดา ครูอาจารย์ทั้งหลาย และอาจารย์ผู้ทำการสักยันต์ให้แก่เรา การที่เรานำคาถานี้มาปลุกเสกหาใช่ว่าเราลบหลู่ครูอาจารย์ไม่ เพราะคาถานี้เกี่ยวกับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เกี่ยวกับบารมี บุญกุศลที่ตนได้ทำมา และครูอาจารย์ที่สักยันต์ให้เราก็ย่อมมีความเคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา บุญกุศลเช่นกัน จึงเชื่อว่าคาถานี้ได้กับทุกรอยสัก ทุกสำนัก

ที่มาของบทคาถา : www.tumsrivichai.com