บทความพระพุทธศาสนา

คาถาทำอาถรรพ์กันโจร คนโบราณทำได้ผลมาแล้ว

7 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
คาถาทำอาถรรพ์กันโจร คนโบราณทำได้ผลมาแล้ว

ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงกะระณัง ฆะเฏสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ ฯ

คาถาบทนี้ใช้ได้พันหนึ่ง ถ้าได้ภาวนาแล้วศัตรูจะมาเอาของของเราไปมิได้เป็นอันขาด ถึงของอันใด ๆ จะอยู่นอกบ้านในบ้านในเรือนก็ดี ให้เอาใจผูกภาวนาไว้เอาไปมิได้เลย ถ้าเป็นของที่กลางทุ่งให้เสกก้อนดินสามทีแล้ววางไว้ที่กลางของหรือที่กลางนานั้นเถิด ถ้ามันจะมาเอาก็ให้เห็นเป็นคนมายืนอยู่ที่ของของเราแลว่าไว้ทั้งนี้ที่ตัวยังตื่นอยู่ได้ภาวนา ก็ถ้าหลับไปแล้วทำอย่างไรจึงจะคุ้มของเราได้ ท่านให้เสกหมอนหนุนหัวสามทีวาดังนี้ ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงกะระณัง อะหังปิตังชานามิ ฆะเฏสิ กิงกะระณัง อะหังปิตังชานามิ ฆะเฏสิ กิงกะระณัง อะหังปิดทวารทั้งเก้า ชานามิ ฯ แล้วจึงเอามือขวาตบที่หมอน 3 ทีว่า “พี่มั่น พี่คง พี่อยู่นะรักษาของเราไว้ ถ้ามันจะเอาก็ให้ปลุกฉันขึ้นเถิด” คงปลุกจริง ๆ อย่าสงสัยถือให้มั่นเถิด ถ้าจะไปทางบกได้ไม้ขอนก้อนดิน ก็ให้เสกหนุนหัวแทนหมอนทำเหมือนกัน ถ้าจะให้เฝ้าวัวควาย ให้เอาดินเหนียวมาปั้นเป็นตุ๊กตาแล้วจึงเสกสามที เอาวางไว้ที่ทับที่กระทู้คอกก็ได้แล