บทความพระพุทธศาสนา

แบบนี้ก็มีด้วย คาถาคัดกาม คาถาไม่ให้ผู้หญิงตั้งครรภ์

15 กันยายน 2020 | คาถา
ซื้อเตียงมาแล้ว แฟนบอกว่านอนเจ็บก้น

คาถาคัดกาม

นะละลาย กระจายสูญ ฯ

  • มนต์บทนี้ ใช้เสกหมากให้หญิงกินมิตั้งครรภ์เลย

คาถาคัดกาม (อีกบท)

โอม พุงอะเอ๋ย มึงเกิดมาด้วยตัวกู กูจะฆ่ามึงด้วยตัวอะวาทิตัง ฯ

  • มนต์บทนี้ ใช้เสกหมากให้หญิงกินมิตั้งครรภ์เลย


สนใจบูชาวัตถุมงคล
เข้าชมเพิ่มเติ่มที่เว็บไซต์
prakumkrong.99wat.com