บทความพระพุทธศาสนา

คาถาห้ามศัตรูมิให้มาถึง คาถาป้องกันศัตรูทำร้ายเรา

15 กันยายน 2020 | คาถา

คาถาห้ามศัตรูมิให้มาถึง

หืมหัมหึม อึกะสะ อะหิตี

  • มนต์บทนี้ ใช้ภาวนาห้ามศัตรูมิอาจมาถึงได้


สนใจบูชาวัตถุมงคล
เข้าชมเพิ่มเติ่มที่เว็บไซต์
prakumkrong.99wat.com