บทความพระพุทธศาสนา

คาถาห้ามศัตรูมิให้มาถึง คาถาป้องกันศัตรูทำร้ายเรา

15 กันยายน 2020 | คาถา

คาถาห้ามศัตรูมิให้มาถึง

หืมหัมหึม อึกะสะ อะหิตี

  • มนต์บทนี้ ใช้ภาวนาห้ามศัตรูมิอาจมาถึงได้