บทความพระพุทธศาสนา

คาถาเทพรัญจวน คาถาเสกน้ำมันหอมทาตัวเรา และป้ายเขา

15 กันยายน 2020 | คาถา
น้ำมันว่าน

คาถาเทพรัญจวน

โอม รัญจวนจิต รัญจวนจอง พระพายพัดมาต้อง รัญจวนใจ พระพายพัดไปต้อง หัวใจอีนั่น รัญจวนพุทธังทน ทนรักสาหิ พุทธังรักสากุมารี พุทธังรัก รักตัณหา สุขังพะลังติ ฯ

  • มนต์บทนี้ ใช้เสกน้ำมันหอมใส่ตัวเราเสียก่อน แล้วจึงเอาไปป้ายคนที่เราปรารถนาให้รักเราแล ให้เสกตามกำลังวัน.


สนใจบูชาวัตถุมงคล
เข้าชมเพิ่มเติ่มที่เว็บไซต์
prakumkrong.99wat.com