บทความพระพุทธศาสนา

คาถาสำหรับบูชาจตุคามรามเทพ เทพรักษาวัดพระมหาธาตุ

24 มิถุนายน 2020 | คาถา
คาถาสำหรับบูชาจตุคามรามเทพ เทพรักษาวัดพระมหาธาตุ
คาถาสำหรับบูชาจตุคามรามเทพ เทพรักษาวัดพระมหาธาตุ

จตุคามรามเทพ เป็นเทพที่รักษาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสององค์ คือ ท้าวขัตตุคาม และ ท้าวรามเทพ ในความเชื่อเดิมของศาสนาพราหมณ์ถือว่าเป็นเทพชั้นสูง และมีอยู่ทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย

เมื่อภูมิภาคแถบอุษาคเนย์นี้ได้รับอิทธิพลแห่งพุทธศาสนาเข้ามา ท้าวขัตตุคาม และ ท้าวรามเทพ จึงถูกเปลี่ยนสถานะมาเป็นเทวดารักษาพระบรมธาตุ และเรียกชื่อให้เป็นมงคลว่า ท้าวจตุคาม สถิตอยู่บนที่บานประตูทางขึ้นพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

คาถาบูชาจตุคามรามเทพ

ตั้ง นะโม 3 จบ กล่าวคำบูชาดังนี้

จะตุคามรามะเทวัง โพธิสัตตัง มะหาคุณัง มะหิทธิกัง อะหัง ปูเชมิ สิทธิลาโภ นิรันตะรัง นะโมพุทธายะ” ซึ่งแปลความได้ว่า “ข้าพเจ้าขอบูชา ท้าวจตุคามรามเทพโพธิสัตว์ ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ มีฤทธานุภาพไพศาล ขอความสำเร็จและลาภ จงมีแก่ข้าพเจ้า เป็นนิรันดร

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook