บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชา นมัสการพระพุธ คำบูชาพระพุธเทพเจ้า

3 ตุลาคม 2020 | คาถา
เทวดา
เทวดา

คาถาบูชา นมัสการพระพุธ คำบูชาพระพุธเทพเจ้า

โอม พุธะจะมะหาเทโว คัชชะพาโห สวาโหม ฯ

  • สำหรับสวดบูชาพระพุธ
  • ให้สวด 17 จบ