บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชา นมัสการพระอังคาร คำบูชาอังคารเทพ

3 ตุลาคม 2020 | คาถา
เทวดา
เทวดา

คาถาบูชา นมัสการพระอังคาร คำบูชาอังคารเทพ

โอม ภะมะจะมะหาเทโว มะหิงทาโท สวาหะ ฯ

  • คาถาสำหรับบูชาอังคารเทพ
  • สวดบูชา 8 จบ