บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชานมัสการพระจันทร์ คำบูชาจันทรเทพ

3 ตุลาคม 2020 | คาถา
เทวดา
เทวดา

คาถาบูชานมัสการพระจันทร์

โอม จันทรามะหาเทโว วิรัสสะติ ทะวีหินะโสมิ สวาหะ ฯ

  • สำหรับบูชาจันทรเทพ
  • ให้สวด 15 จบ