บทความพระพุทธศาสนา

คาถานะองคชาต คาถาเสกของชายให้หติดหญิงใจหลงรัก

25 ตุลาคม 2020 | คาถา
คาถานะองคชาต คาถาเสกของชายให้หติดหญิงใจหลงรัก

คาถานะองคชาต

  • นะองคะชาตัง ลึงคะสัมปัตตี ฯ

มนต์บทนี้ ใช้เสกของชายให้หญิงติดใจหลงรักแล