บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชา นมัสการพระอาทิตย์ คาถาบูชาสุริยเทพ

3 ตุลาคม 2020 | คาถา
คาถาบูชา นมัสการพระอาทิตย์ คาถาบูชาสุริยเทพ

คาถาบูชา นมัสการพระอาทิตย์

โอม ระวิจะ มะหาเทโว วิรัสสัตโท ระวิสิทธิสวาหะ ฯ

  • สวดบูชาพระอาทิตย์ตามกำลังวัน คือ 6 จบ