บทความพระพุทธศาสนา

คาถากันปืน คาถาห้ามอาวุธ คาถาแคล้วคลาดปลอดภัย ใช้ได้ยามคับขัน

18 มิถุนายน 2020 | คาถา
คาถากันปืน
คาถากันปืน

คาถากันปืน

นะอุ เออัด อุทธังพะลังเสยยัด
อะอัดนะ นัดมัดอัด อุทธะอุตตัมปิ
อุตตะรัง อุสุอัสสะปะปิ ภะคะวา
อิติปิผิดนะอุทธัง อัทโธ โมโทอัดธังอุด
พุทอุทธัง อัทโธ ชาโธอุทธัง อัดยะมิให้ออก
นะผิดกาโรโหติ สัมภะโว

วิธีใช้คาถากันปืน

ใช้สวดภาวนาเมื่อพบกับสถานการณ์คับขัน เพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตราย โดยเฉพาะอาวุธที่เกิดจากดินปืน

แต่อย่างไรก็ตามสมาธิจิตเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ ต้องอาศัยการฝึกฝนจนชำนาญ ทำจิตให้แน่วแน่ สวดภาวนาจะเกิดปาฏิหาริย์ได้