บทความพระพุทธศาสนา

พระพุทธคาถา (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) อานุภาพมากมายหลายประการ

18 มิถุนายน 2020 | คาถา
พระพุทธคาถา (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) อานุภาพมากมายหลายประการ
พระพุทธคาถา (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) อานุภาพมากมายหลายประการ

พระพุทธคาถา

พระพุทธคาถาสัมมาสัมพุทธัสสะ 

พระอะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ 

อานุภาพแห่งพระพุทธคาถา

เมื่อสวดภาวนาทุกคืน ๆ ละ 7 จบ ย่อมหวังอานิสงส์แห่งอานุภาพแห่งพระพุทธคาถา ดังนี้

  1. ศัตรูผู้ที่คิดจะทำร้ายเราจะพินาศไปเอง ด้วยกรรมของเขาเอง แพ้ภัยตนเองไป
  2. จะเกิดเป็นมงคลในทุกด้านตามแต่ปรารถนา
  3. จะสามารถเห็นได้แจ่มแจ้งด้วยญาณ เห็นได้ชัดเจนทุกประการ และทุกขณะที่ประสงค์จะเห็น
  4. ใช้เป่าให้ศิษย์ผู้เรียนทิพยจักขุญาณ และเรียนไปปรโลกได้ มีญาณเป็นเครื่องเห็นอย่างแจ่มแจ้ง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง