บทความพระพุทธศาสนา

หลวงพ่อพระพุทธเมตตา ที่ระลึกสมโภชหอพระไตรปิฎก วัดคัมภีร์โรอนุสรณ์ รุ่นแรก

18 มิถุนายน 2020 | พระเครื่อง
หลวงพ่อพระพุทธเมตตา รุ่นแรก ปี 2558 ที่ระลึกสมโภชหอพระไตรปิฎก วัดคัมภีร์โรอนุสรณ์ จังหวัดมุกดาหาร
หลวงพ่อพระพุทธเมตตา รุ่นแรก ปี 2558 ที่ระลึกสมโภชหอพระไตรปิฎก วัดคัมภีร์โรอนุสรณ์ จังหวัดมุกดาหาร

เหรียญที่ผมนำมาโพสต์บทความนี้ เป็นเหรียญหลวงพ่อพระพุทธเมตตา สร้างโดยวัดคัมภีร์โรอนุสรณ์ เป็นที่ระลึกในโอกาสอันเป็นมงคลสมโภชหอพระไตรปิฏก ในปี 2558 ถือว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อพระพุทธเมตตารุ่นแรกของวัด ที่สร้างออกมาได้อย่างสวยงาม

ด้านหน้าเป็นองค์พระพุทธเมตตา องค์สีทองสวยงาม ฉากลงยาสีส้ม ด้านหลังเป็นพระธุดงควัตรเที่ยวรุกขมูล ไม่ได้ระบุว่าเป็นพระอะไร แต่โดยมากจะเป็นพระสีวลี (ถ้าไม่ระบุชื่อ อาจจะเป็นพระรูปใดรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลหรือยุคปัจจุบันก็ได้ เพราะพระทุกรูปก็สามารถสะพายบาตรแบกกลดธุดงค์ได้เช่นกัน อาจจะเป็นพระมหากัสสปะ พระอานนท์ก็ได้ แต่ในที่นี้ท่านน่าจะหมายถึงพระสีวลี)

พระพุทธเมตตา เป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระมหาโพธิ ใกล้กับต้นพระศรีมหาโพธิ์ อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า อยู่ในตำบลพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย (ในสมัยพุทธกาลเรียกว่าแคว้นมคธ ชมพูทวีป)

พระพุทธเมตตาเป็นพระพุทธรูปหินแกรนิตสีดำ ปางมารวิชัย ศิลปะปาละ มีอายุไม่น้อยกว่า 1,400 ปี​

หอพระไตรปิฎก หรือเรียกสั้น ๆ ว่า หอไตร หมายถึงสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะเป็นหอทรงสูงสำหรับเก็บคัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือหลักธรรมที่สำคัญในทางพุทธศาสนา บางทีเรียกว่า หอพระไตร หรือ หอพระธรรม ก็มี

หอพระไตรปิฏกใช้เป็นที่เก็บคัมภีร์ที่จารึกคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพระไตรปิฎก นอกจากนั้นอาจจะเก็บตำราที่สำคัญอื่น ๆ อีกด้วย เป็นต้นว่า ตำรายาโบราณ วรรณคดีโบราณ หอพระไตรปิฏก ถือว่าเป็นของสูง เป็นที่สำหรับเก็บของศักดิ์สิทธิ์ หรือของที่หายาก เพื่อที่จะเก็บรักษาคัมภีร์หรือตำราไว้จึงนิยมสร้างหอพระไตรปิฎกไว้กลางสระน้ำในวัดเพื่อป้องกันมดปลวกและแมลงสาบไม่ให้ขึ้นไปกัดแทะทำลายคัมภีร์หรือตำราสำคัญเหล่านั้น

ทุกวันนี้ ก็นิยมสร้างหอพระไตรปิฎกนอกจากเพื่อเก็บรักษาพระไตรปฎกแล้ว ยังมุ่งหวังบุญกุศลเป็นสำคัญอีกด้วย เพราะถือว่าการที่ได้สร้างที่สำหรับเก็บรักษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ให้คงอยู่ตลอดไปเป็นบุญกุศลอย่างยิ่ง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง