บทความพระพุทธศาสนา

คาถาพญามนต์ บริกรรมท่องบ่นเพิ่มมนต์พิธีให้ขลังยิ่งขึ้น

13 ตุลาคม 2020 | คาถา
ฤาษี เสกคาถา
ฤาษี เสกคาถา

คาถาพญามนต์

  • เภทะมะปัง ชะนะคังสะติ มะคังพุทธายะ พุทธายะอุอะเอ อิติปิโส ภะคะวา นะโมพุท ฯ
  • มนต์บทนี้ ใช้บริกรรมก่อนท่องมนต์อื่นก่อนแล ประสิทธิ์ในมนต์นั้นแล
  • คาถาพญามนต์ผมได้เคยเขียนไว้แล้วครั้งหนึ่ง สำหรับพญามนต์บทนี้อาจจะแตกต่างกับพญามนต์บทก่อน จึงถือว่าเป็นพญามนต์อีกแบบหนึ่ง