บทความพระพุทธศาสนา

วิธีใช้คาถาหัวใจธาตุกรณี ใช้เป็นคาถากำบังตา ภาวนาผ่านด่านตำรวจไม่เรียกทัก

13 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
วิธีใช้คาถาหัวใจธาตุกรณี ใช้เป็นคาถากำบังตา ภาวนาผ่านด่านคนไม่เห็น

วิธีใช้คาถาหัวใจธาตุกรณี ใช้เป็นคาถากำบังตา

จะ ภะ กะ สะ

เมื่อจะเดินทางผ่านด่าน ประสงค์จะไม่ให้ใครร้องเรียกเราได้ ให้ภาวนาคาถาบทนี้ จะภะกะสะ 17 คาบ เราผ่านไปเขาแลดูเรา จะอ้าปากร้องเรียกเรามิสามารถจะอ้าออกได้แล