บทความพระพุทธศาสนา

วิธีใช้คาถาหัวใจธาตุกรณี ใช้เป็นคาถาห้ามลม เก่งยิ่งกว่าขงเบ้งแล

13 พฤศจิกายน 2020 | คาถา

วิธีใช้คาถาหัวใจธาตุกรณี ใช้เป็นคาถาห้ามลม

จะ ภะ กะ สะ
ภะ กะ สะ จะ

ห้ามลมได้ไม่ได้มีแต่ในหนัง หากคนมีพลังสมาธิพอ ถ้าจะห้ามลมไม่ให้พัดหรือห้ามฝนไม่ให้ตก ให้นั่งชักลูกประคำภาวนาด้วยคาถาบทนี้ จะ ภะ กะ สะ ภะ กะ สะ จะ ภาวนาให้ได้ 16 คาบ เป็นมหาละลายเสื่อมสูยหายไปหมดสิ้นแล