บทความพระพุทธศาสนา

วิธีใช้คาถาหัวใจธาตุกรณี ใช้ในการเรียกฝน คาถาเรียกฝน

13 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
วิธีใช้คาถาหัวใจธาตุกรณี เรียกฝน
วิธีใช้คาถาหัวใจธาตุกรณี เรียกฝน

วิธีใช้คาถาหัวใจธาตุกรณี เรียกฝน

จะ ภะ กะ สะ
สะ จะ ภะ กะ

เดินทางไกล เข้าป่า หาน้ำไม่ได้ ใช้คาถาเรียกฝน ทำให้ในตก ให้ทำดังนี้ เมื่อถึงเที่ยงคืน ให้ซักลูกประคำภาวนาด้วยคาถาบทนี้ จะ ภะ กะ สะ สะ จะ ภะ กะ ภาวนาให้ได้ 108 คาบ ฝนตกลงมาผ้าผ่อนเปียกแล