บทความพระพุทธศาสนา

วิธีใช้คาถาหัวใจธาตุกรณี ใช้เป็นมนต์คาถาห้ามฝน ไม่ให้ฝนตก

13 พฤศจิกายน 2020 | คาถา

วิธีใช้คาถาหัวใจธาตุกรณี ใช้เป็นมนต์คาถาห้ามฝน

วิธีใช้คาถาหัวใจธาตุกรณี ใช้เป็นมนต์คาถาห้ามฝน

ภะ กะ สะ จะ
จะ ภะ กะ สะ

ออกจากบ้าน ลืมพกร่มไปด้วย เห็นฝนทำท่าจะตก หรือตกแล้ว รีบสวดคาถาห้ามฝนเลย ให้ภาวนาด้วยคาถาห้ามฝนนี้ ภะกะสะจะ จะภะกะสะ 15 คาบ แล้วจึงเดินไป ถึงฝนจะตกหนักสักเท่าไหร่ ก็เหือดแห้งสูญหายไปสิ้นแล