บทความพระพุทธศาสนา

คาถาพระพุทธเจ้าเรียกนางภิกษุณี สู่มนต์เรียกหญิงให้มาหา

31 ตุลาคม 2020 | คาถา
คาถาพระพุทธเจ้าเรียกนางภิกษุณี สู่มนต์เรียกหญิงให้มาหา
คาถาพระพุทธเจ้าเรียกนางภิกษุณี สู่มนต์เรียกหญิงให้มาหา

คาถาพระพุทธเจ้าเรียกนางภิกษุณี

อันทะกาเร นะโอนะทะ เอหิ โอกาเสติฏฐาหิ ภะคะวา ภิกขุณี เอหิ มาเรโส อาคัจฉันติ อะหัง ปะรินิพพานะยิสสามิ ฯ

คาถานี้ เมื่อพระพุทธเจ้าเรียกนางภิกษุณี เมื่อจะเข้านิพพานผู้ใดจะทำเสน่ห์ ให้เอาดินรอยตีนเขามาปั้นเป็นรูป แล้วเขียนชื่อเขาใส่ข้างหน้า เขียนชื่อเราใส่ข้างหลัง เอาใส่หม้อใหม่ เอาใบบัวปิดไว้ แล้วเอาฝังดินลงไว้ เอาไฟแกลบสุมสามวันมาหาเรา ถ้ามิมาให้ขุดขึ้นมาเอาใส่กะทะคั่วมาแล ให้เอาคาถานี้เสก 108 คาบ มาหาเราอย่าสนเท่ห์เลย