บทความพระพุทธศาสนา

คาถาค้าขายดี ทำน้ำมนต์ เสกสีผึ้งทาปาก ลูกค้ามาไม่ขาดสาย

25 ตุลาคม 2020 | คาถา
ค้าขาย ตลาดสด
ค้าขาย ตลาดสด

คาถาค้าขายดี

  • ราชะนัง ปิยังมะมะ ปุริสานัง ปิยังมะมะ ปัณฑิตานัง ปิยังมะมะ โอม เถิบ มหาเถิบ เถิบสารพัดเถิบ เถิบสวาหะ ฯ

มนต์บทนี้ ใช้ทำน้ำมนต์ประพรมร้านค้าหรือสินค้าให้ค้าขายดี หรือใช้เสกสีผึ้งทาปากดีทางเมตตาค้าขายก็ได้