บทความพระพุทธศาสนา

ท้าวเวสสุวรรณ หล่อโบราณ สวยงาม น่าจะสายวัดสุทัศน์

3 กุมภาพันธ์ 2020 | เครื่องราง
ท้าวเวสสุวรรณ หล่อโบราณ สวยงาม น่าจะสายวัดสุทัศน์
ท้าวเวสสุวรรณ หล่อโบราณ สวยงาม น่าจะสายวัดสุทัศน์

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นอีกหนึ่งเครื่องรางที่นิยมสร้างกันมาแต่สมัยโบราณ โดยมากสร้างจากเนื้อโลหะ งาแกะ กระดูแกะ เขาแกะ เนื้อดินก็มีให้เห็น

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเจ้าแห่งยักษ์ เป็นหนึ่งในเทพจาตุมหาราช บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ทางด้านทิศเหนือ ผู้มีหน้าที่คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ ทรงเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์อานุภาพเป็นอย่างมาก

แต่โบราณมา คนไทยนิยมทำเป็นผ้ายันต์รูปยักษ์นำมาผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กสำหรับป้องกันวิญญาณชั่วร้ายต่าง ๆ ไม่ให้มารังควานแก่เด็กทารก ท้าวเวสสุวรรณมีอีกนามว่าท้าวกุเวร มีการกล่าวถึงในอาฏานาฏิยปริตร ครั้งนั้นพระองค์ได้นำเหล่าเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกามาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ และได้ถวายสัตย์เพื่อที่จะดูแลพระพุทธเจ้า เหล่าสาวก ไม่ให้เหล่ายักษ์หรือบริวารอื่น ๆ ของท้าวจตุโลกบาลไปรังควานเบียดเบียน

ด้วยเหตุนี้กระมัง พระเกจิอาจารย์ทั้งหลาย จึงได้สร้างรูปท้าวเวสสุวรรณขึ้นมา เพื่อให้เหล่าศิษย์ได้นำพกติดตัวเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงท้าวเวสสุวรรณและเพื่อป้องกันอันตรายจากภูติผีปีศาจทั้งหลาย

การบูชาท้าวเวสสุวรรณ

แม้ท้าวเวสสุวรณจะถูกสร้างเป็นรูปเป็นยักษ์ แต่พระองค์เป็นเทพชั้นจาตุมหาราช รูปลักษณ์ที่แท้ของพระองค์นั้นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เรารู้ก็ได้ อนึ่งพระองค์เป็นสัมมาทิฏฐิ มีความเลื่อมใสศรัทธาในองพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ การบูชาท้าวเวสสุวรรณจึงควรบูชาแบบเทพองค์หนึ่ง คือบูชาด้วยดอกไม้ของหอม น้ำสะอาด ก็เพียงพอแล้วสำหรับเป็นเครื่องระลึกถึงคุณของท่าน เมื่อถวายเครื่องสักการะบูชา พึงตั้งนะโม 3 หน เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย สวดบทอาฏานาฏิยปริตร เพื่อถวายท้าวเวสสุวรรณ ย่อมเป็นที่รื่นเริงบันเทิงใจแก่ท่าน เพราะเป็นพระปริตรที่ท่านนำมาถวายพระพุทธเจ้าและพระสาวก หากมีใครทรงจำท่องบ่นสาธยาย ก็ย่อมเป็นที่ชอบใจของท่าน จากนั้นสวดมนต์บทอื่น ๆ ถวายท่านตามสมควร แล้วสวดคำบูชา ท้าวเวสสุววรณดังนี้

อิติปิโส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโมพุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโตเวสสะ พุสะ พุทธัง
อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะ

จากนั้น หากต้องการให้ท้าวเวสสุวรรณช่วยสิ่งใด โปรดอธิษฐาน หากจะบนบาน ให้บนบานในสิ่งที่เป็นกุศลเท่านั้น เช่น บนบานด้วยการสวดมนต์สวดพระสูตรต่าง ๆ ถวาย บนบานด้วยการทำบุญตักบาตรถวาย บนบานด้วยการถวายสังฆทานถวาย ดังนี้เป็นต้น

อานิสงส์ของการบูชาท้าวเวสสุวรรณ

สำหรับอานิสงส์ของการบูชาท้าวเวสสุวรรณตามวิธีที่กล่าวมา เชื่อว่าท่านจะได้รับการคุ้มครองป้องกันอันตรายทั้งหลายทั้งปวง จากมนุษย์และอมนุษย์ นำมาซึ่งความเจริญด้านโภทรัพย์และหน้าที่การงานทั้งหลาย เพียบพร้อมด้วยจตุพร ได้แก่ อายุ วรรณะ สุขะ พละกำลังกายใจ มีอายุยืนยาว แต่อย่าลืมทำบุญทำทาน ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานถวายท่านด้วยนะครับ

ท้าวเวสสุวรรณพระเกจิอาจารย์ วัดอื่น ๆ

อย่างที่ผมได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ท้าวเวสสุววรณนั้น สร้างไว้หลายสำนัก หลายเกจิอาจารย์ ที่ถูกค้นหามากจาก google ก็ได้แก่

 • ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน
 • ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่ทิม
 • ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่กาหลง
 • ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หงษ์
 • ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่ฟู
 • ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่สรวง
 • ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่แสน
 • ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก
 • ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อหวั่น
 • ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อสาคร
 • ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อฟู
 • ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฐ วัดจุฬามณี
 • ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก
 • ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อเพี้ยน
 • ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อพัฒน์
 • ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออุดม
 • ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
 • ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ
 • ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อกวย
 • ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อสนิท
 • ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี
 • ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศน์
 • ท้าวเวสสุวรรณ วัดอรุณ
 • ท้าวเวสสุวรรณ วัดช่องลม
 • ท้าวเวสสุวรรณ วัดพระแก้ว
 • ท้าวเวสสุวรรณ วัดละมุด
 • ท้าวเวสสุวรรณ วัดหูช้าง