บทความพระพุทธศาสนา

คาถาปล่อยสัตว์ ก่อนจะปล่อยสัตว์ให้ท่องคาถานี้ก่อน (ทำไมมันยากอย่างนี้)

3 กุมภาพันธ์ 2020 | คาถา
ปล่อยนก
ปล่อยนก

ให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วทำการท่องคาถานี้

คัจเฉวะ โข ตะวัง ตะระมา นะรูโป มะตัง อะมิตตา ปุนะ อัคคะเหสุง ทุกโข หิ ลุทโท หิ ปุมา สะมาคะโม อัทสะ สะนัง โภชะปุตตานัง คัจฉะ.

ผมอ่านดูคาถาแล้ว ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร และไม่รู้ว่าใครเป็นคนให้นำมาใช้ ทำไมมันถึงได้ยุ่งยากขนาดนี้ จะทำความดีมันยุ่งยากขนาดนี้หรือครับ

คำแนะนำสำหรับผม เมื่อท่านเห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยาก สัตว์ติดบ่วง หรือปลาที่เขาจะนำไปฆ่าแต่ท่านเกิดความสงสาร เห็นนกที่เขากำลังเร่ขายเพื่อเป็นอาหาร ท่านเกิดความสงสารอยากให้มันพ้นจากความตาย มีเงินก็จ่ายเขาไป แล้วหาที่อันเหมาะสมปล่อยมันไปเลยครับ ไม่ต้องไปท่องคาถาอะไรให้มันยุ่งยากก็ได้ หรือถ้าจะท่อง จะอธิษฐานก็ประมาณนี้

  1. ทรัพย์ของข้าพเจ้าได้มาโดยชอบ และนำมาแลกชีวิตของสัตว์นี้โดยชอบ ไม่ได้ไปยิ่งชิงใครมา
  2. ข้าพเจ้าขอปล่อยสัตว์นี้คืนสู่ธรรมชาติ กรรมใดที่เคยล่วงเกินกันไว้ แม้ระลึกได้ ระลึกไม่ได้ก็ตามโปรดได้อโหสิกรรมต่อกัน
  3. ด้วยอานิสงส์แห่งการปล่อย……………..นี้ ขอข้าพเจ้ามีอายุที่ยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สัตว์ทั้งหลายรักชีวิตของตนฉันใด ไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียน ข้าพเจ้าก็ฉันนั้น ข้าพเจ้าไม่เบียนเบียนใคร ๆ ขอใคร ๆ อย่าได้เบียนเบียนทำร้ายข้าพเจ้า ขออานิสงส์ผลบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ.

ผมว่าทำประมาณนี้ บุญก็สำเร็จจากการปล่อยสัตว์ จากการให้ชีวิตแก่สัตว์อื่น จากการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วครับ