บทความพระพุทธศาสนา

คาถาพระเจ้า 16 พระองค์ ธัมมราชาคาถา ใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง

7 ตุลาคม 2020 | คาถา
คาถาพระเจ้า 16 พระองค์ ธัมมราชาคาถา ใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง

คาถาพระเจ้า 16 พระองค์

นะมะนะอะ นอกอนะกะ
กอออนออะ นะอะกะอัง
อุมิอะมิ มะหิสุตัง
สุนะพุทธัง สุอะนะอะ

  • พระอาจารย์เจ้าทั้งหลายได้ให้ไว้เป็นทานแก่สมณชีพราหมณ์กุลบุตรทั้งปวง พระคาถานี้ท่านกล่าวว่าเป็น ธัมมะราชา เป็นใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง บุคคลได้ภาวนา อานิสงส์ยิ่งนัก ปราศจากโรคภัยพิบัติอันตรายทั้งปวงฯ
  • คาถาพระเจ้า 16 พระองค์นี้นับว่าคาถาเก่าแก่ที่โบราณจารย์ผู้เรืองเวทย์ทั้งหลายกล่าวอุปเท่ห์ หรือเคล็ดวิธีใช้ต่าง ๆ เพื่อการเสกกำกับวัตถุมงคลทั้งหลาย เครื่องรางของขลังทั้งปวงให้เกิดผล หรือจะเสกคาถานี้ก่อนกินข้าวคำแรก เป็นเวลา 3 เดือนหวังอานุภาพด้านคงกระพันชาตรี สามารถป้องกันอาวุธทั้งปวงแล เมื่อเดินทางไปต่างถิ่น ให้เสกคาถานี้กำกับลงในผืนผ้าแล้วจึงใช้คาดศรีษะหรือเอวไป จะช่วยให้ป้องกันภัยจากศัตรูหมู่มารทั้งปวง หากสวดภาวนาคาถาเป็นประจำ กันภูตผีปีศาจไม่ให้เข้ามาใกล้ได้ ปราศจากภัยพิบัติทั้งมวล โบราณจึงได้เรียกคาถานี้ว่าคาถาพระเจ้า 16 พระองค์ทรงอานุภาพครอบจักรวาล โบราณาจารย์กล่าวว่าฝอยท่วมหลังช้างก็ไม่หมด
  • สำหรับการภาวนาคาถาพระเจ้า 16 พระองค์เพื่อให้บังเกิดผล บุคคลนั้นจะต้องมีจิตที่ตั้งมั่น มีความเคารพศรัทธาในครูบาอาจารย์ทั้งปวงผู้ประสิทธิ์ประสาทคาถานี้ เพราะแรงครูอาจารย์นั้นสำคัญยิ่งนักที่จะส่งผลให้คาถาเกิดความศักดิ์สิทธิ์
  • ก่อนสวดคาถาพระเจ้า 16 พระองค์ทุกครั้ง ต้องตั้งนะโม 3 จบ มีจิตระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นเบื้องต้น ตามด้วยครูบาอาจารย์ คุณบิดามารดา แต่หากจะใช้เสกข้าวกินก็ให้ระลึกถึงคุณพระแม่โพสพด้วย แล้วจึงสวดคาถานี้กำกับ
  • บุคคลใดมีความประสงค์ในการค้าขายให้มีกำไร เคล็ดในการใช้คาถาพระเจ้า 16 พระองค์ มีอยู่ว่า ให้หยิบของภายในร้านมาทีละชิ้น แล้วจึงตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และครูบาอาจารย์ มีจิตตั้งมั่น แล้วสวดจึงคาถาพระเจ้า 16 พระองค์
  • (ท่อนสุดท้ายแห่งคาถาพระเจ้า 16 พระองค์นี้ บางตำราใช้ว่า “สุนะพุทธัง อะสุนะอะ” ซึ่งสามารถใช้สวดได้ทั้ง 2 แบบ)