บทความพระพุทธศาสนา

คาถาพระเจ้าเปิดโลก เปิดฤกษ์เปิดยาม เปิดโชคเปิดลาภ เปิดดวง

3 กุมภาพันธ์ 2020 | คาถา
คาถาพระพุทธจ้าเปิดโลก
คาถาพระพุทธจ้าเปิดโลก

คาถาพระเจ้าเปิดโลก

คำว่า “คาถาพระเจ้าเปิดโลก” หมายถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่เทพเจ้า หรือพระเป็นเจ้าที่ไหน และไม่ใช่คาถาที่พระพุทธเจ้าใช้เปิดโลก พระองค์ไม่ต้องใช้คาถาเปิดโลกหรอก เพราะพระองค์เป็นโลกวิทู รู้แจ้งโลกอยู่แล้ว แต่เป็นคำที่เป็นคาถาที่ประพันธ์โดยนักปราชญ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เพื่อให้เรานำมาสวดเป็นพุทธานุสสตินำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแต่ตนเอง อันว่าคาถาเปิดโลกนี้ก็มีหลายเวอร์ชั่น อย่างที่ผมกล่าวไว้เป็นการประพันธ์เพื่อให้เป็นแรงจิตแรงใจของท่านผู้ใช้ครับ

อิติปิโส โลกะนาถัง พุทธังบังเกิด ธัมมังบังเกิด สังฆังบังเกิด
พระเจ้าประเสริฐ เปิดโลกพระคาถา อิติปิอะระหัง โมเปิดไว้ให้เห็น ยะที่สุด

วิธีใช้คาถาพระเจ้าเปิดโลก

  • ใช้ในการสวดเปิดเป็นปฐมฤกษ์เริ่มงานต่าง ๆ เช่น ในขณะที่อุ้มพระพุทธรูปเข้าไปในบ้านในโอกาสพิธีขึ้นบ้านใหม่ ขณะที่อัญเชิญพระพุทธรูปเข้าไปในบ้านให้ภาวนาคาถาพระเจ้าเปิดโลกนี้
  • ใช้ในการเริ่มงานต่าง ๆ พิธีกรรมต่าง ๆ จะทำให้งานนั้น ๆ เป็นงานมงคล
  • ภาวนาก่อนเข้าสอบ หรือก่อนอ่านหนังสือสอบ ทำให้เกิดความรู้ เสริมสติปัญญาความคิดความจดจำ
  • ภาวนาเมื่อเครียด คิดอะไรไม่ออก ทำอะไรไม่ถูก ภาวนาไปอาจจะได้พบแสงสว่าง
  • ภาวนาก่อนเดินทาง ก่อนขับรถ แคล้วคลาดปลอดภัย
  • ภาวนาก่อนนอน คืนนี้โชคอาจจะเข้าข้างท่าน
  • ภาวนาก่อนเดินทางไปค้าขาย โชคอาจจะรอคุณอยู่
  • ภาวนาก่อนซื้อหวย ล็อตเตอรรี ใครจะไปรู้ว่าโชคอยู่แค่เอื้อม