บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาพระปู่ฤาษี คาถาบูชาพ่อแก่ คาถาบูชาฤาษี

7 ตุลาคม 2020 | คาถา
พระอัจจุตฤาษี ชี้ทางไปเขาวงกต แก่ชูชก
พระอัจจุตฤาษี ชี้ทางไปเขาวงกต แก่ชูชก

คาถาบูชาพระปู่ฤาษี

โอมสิทธิ การิยะ แห่งบรมครูทั้งหลาย อะธิเจตะโส อะปะ มัชชะโต โมนะ ปะกะสุ สิกะ คะโต โสพะนัพ ภะวันติ ตาทิโน อุปะสัน ตัสสะ สะติมะโต ฯ

  • คาถาบูชาพระปู่ฤาษี เพื่อขอสติปัญญา ความสำเร็จและงาม