บทความพระพุทธศาสนา

รวมคาถาที่น่าสนใจของหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาท

15 พฤษภาคม 2021 | รวมคาถาเป็นหมวดหมู่
รวมคาถาหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาท
รวมคาถาหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาท

พึงตั้ง นะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัย ครูอาจารย์มีหลวงพ่อกวยเป็นที่สุด ก่อนทำการสวดคาถาใด ๆ โดยเฉพาะคาถาที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาท

คาถาขอบารมีหลวงพ่อกวย

พามานาอุกะสะนะทุ
ตัสสาเกสิตะโต ทัตตะวา คังคาโสตัง ปะวัตตะติ มาระ
เสนะ ปะติดถาตุง อะสะโกณโตปะรายิสุ ปะระมิตตานุ
ภาเวนะ มาระเสนาปะราชิตา นิกขันตุ ทะกะวาหิ
สะกิงดาเก เสหิตาวะเท ทิโสทิสาปาระยันติ วิทังเสนติ
อะเสสะโต

คาถาขอบารมีหลวงพ่อกวยนี้ ให้สวดภาวนา ๕ จบ ท่านสั่งไว้ให้สวดภาวนาคาถานี้เมื่อเกิดมีความทุกข์ตามปัญหาของปุถุชนทั่วไป เมื่อมีอุปสรรคคิดการใดไม่ออก ความเลวร้ายต่าง ๆ จะเริ่มคลีคลายออกไป นำสิ่งดี ๆ เข้ามาสู่ชีวิต หลวงพ่อกวยแห่งวัดโฆสิตาราม ชัยนาท เทพเจ้าแห่งเมืองสรรคบุรี ท่านมีเมตตาบารมีมาก อนุเคราะห์ต่อศิษย์ไม่เคยทอดทิ้ง แม้แค่นึกถึงท่านปัญหาต่าง ๆ อันตรายต่าง ๆ ย่อมคลีคลายไปได้ด้วยดี

คาถามหาโชคมหาลาภ ของหลวงพ่อกวย

มิ เต พา หุ หะ ติ 

คาถานี้ หากบุคคลใดหมั่นภาวนาอยู่เนืองนิตย์ จักเป็นผู้มั่งมีศรีสุข มีเงินมากอง มีทองมาหา

คาถาปัดอุปสรรค ของหลวงพ่อกวย

พรัหมา จะ มะหาเทวา อะภิลาภา ภะวันตุ เม

วิธีใช้คาถาปัดอุปสรรคต่าง ๆ ท่านให้ภาวนา 9 คาบสำหรับทำน้ำมนต์ใช้ประพรมร้านค้า หรือสถานที่ทำงาน ห้างร้านบริษัท หรือสถานที่ทางธุรกิจใด ๆ เพื่อขจัดปัดเป่าอุปสรรคต่าง ๆ ที่คอยขวางกั้น นำมาซึ่งความสำเร็จทุกประการ

คาถาปัดอุปสรรคนี้ อยู่ในชุดคาถาเงินล้าน ที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำแนะนำให้สวด

คาถาเมตตาจิต ของหลวงพ่อกวย

เจโรอัตนะรถายิควา ภูมิยักขุมัง ปะระมานะภัควะโต
อิทธิยา อัตตะโน สิ ริ โร มังสังจักขะ อะวะสุสะตุ
อะวะสุสะเต สะริเว มังสัง โลหัตตัง

คาถาเมตตาจิตบทนี้ เป็นคาถาที่ช่วยผู้อื่นให้รอดพ้นความตายด้วยกำลังแห่งเมตตา เช่น เราเห็นคนอื่นถูกทำร้ายร่างกาย เห็นคนอื่นทรมานสัตว์ เราไม่สามารถช่วยเขาได้ทางกาย แต่เราสามารถช่วยเขาได้ด้วยการสวดคาถาเมตตาจิตนี้ แล้วพุ่งกระแสจิตให้เขาพ้นจากความทุกข์ ช่วยได้จริงหรือไม่ก็ดีกว่าเรามีความเย็นชาต่อผู้ที่ถูกรังแก

มนต์มายามหาเสน่ห์มนตรา ของหลวงพ่อกวย

โอมราศีกูเอยจงมาเป็นอาสน์สีธาวาสมาเป็นเกียรติ
ศรีชายมาเป็นช่วง หญิงชายทั้งปวงรักกูมิรู้วาย
ด้วยราศีกูงามคือฟ้า หน้ากูงามคือพระพรหม หญิงเห็นหญิงรัก ชายเห็นชายทักกูอยู่ทุกเมื่อ ไม่เบื่อแต่สักวัน
โอม หญิงชายทั้งหลายมารักกู สวาหะ

เสกเป่า 3 คาบ อธิษฐานให้เกิดเป็นเมตตามหานิยมยิ่งนัก หรือบริกรรมภาวนาบ่อย ๆ ผู้คนรักใครเอ็นดู เป็นอีกหนึ่งสุดยอดแห่งคาถาเมตตามหานิยมอีกบทหนึ่งที่ควรสวดประจำ

คาถาเมตตาเสน่ห์มหาชน ของหลวงพ่อกวย

มะ อะ อุ นะ สิวังพรหมา จิตตัง จิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามา อาคัจฉัยยะอาคัจฉาหิ
ดลจิตมารักข้าพเจ้า ทุกคน อุอะมะ เกลื่อนกล่นเคลื่อนกันมา อะ มะ อุจงบูชาอย่าได้ขาด สัพพะมหาบูชา มหาลาภัง ภะวันตุเม

คาถามหาเสน่ห์มหาชนนี้ ใช้ภาวนาเสกแป้งน้ำหรืออบน้ำปรุง เสกเครื่องสำอาง เสกเป่าเครื่องแต่งกาย หรือใช้ทำน้ำมนต์ประพรมสินค้า 3 คาบ เป็นเมตตามหานิยม ผู้คนรักใคร่ไถ่ถามแวะเวียนมาหาเนืองนิตย์ รักสนิทตัวเราไม่เสื่อมคลาย

คาถามหาเศรษฐี หลวงพ่อกวย

“กัจจายะโน จะ มะหาเถโร ยักขาเทวานะระปูชิโต
โสระโหปัจจะยาทิมหิ มหาลาภังภะวันตุเม” (3 จบ)
“สีวลี จะมหาเถโร ปัจจะยะลาภะปูชิโต นะนุสโส เทวะตาอินโท พรมมายะโม ยักขาวา ปิตัสสะ นิรันตะรัง ปะนะลาภะสักกาเร อาเนนตินิจจัง สิวลิดเถรัสสะลาโภ จะสักกาโรโหติ สิวลีมะหาเถรัญ จะปูชะกัสสะ สะทาวาปิ คาถัญจะ สังวัดตะนัสสะ ลาโภจะสักกาโรโหติ เถรัสสะอานุภาเวนะ ลาโภเมโหตุ สัพพะทา เอเตนะ สัจจะวัดเชนะ ลาโภเมโหตุ สัพพะทา (3 จบ)
“สีวะลี จะมหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิตัง สะทา
สีวะลี มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิตัง สะทา
สีวลีเถระคุณัง โสตถิ ลาภังภะวันตุเม” (3 จบ)
นะสิวัง พรหมา มะอะอุ (คาถาจินดามณี 3 จบ)

มนต์มายาเพชรพญาธร ของ หลวงพ่อกวย

โอม สิวะลึง นามว่าพระเพชรพญาธร ควยงามเป็นหนึ่ง
กระโปกงามเป็นสอง ตัวงามเป็นสาม ความงามเป็นสี่
ความดีเป็นห้า ท่านจงแสดงฤทธาในด้านเสน่ห์ เมตตา
มหานิยม ชายเห็นชายหลวง หญิงเห็น รักใครเสน่หา
อีกทั้งโชคลาภมั่งมีเอหิมะมา ขะมามิหัง

ให้สวด 3 คาบ ใช้เสกเป่าปลัดขิกทั้งปวง ใช้เป็นคาถาเสกเป่าหรือคาถาบูชาปลัดขิกหลวงพ่อกวยได้

คาถามนต์เพลิงพระกาฬ ของหลวงพ่อกวย

โอม นะเสื่อมหาย โมบุบทะลาย พุทสูญหาย ธาอย่ามีรูปมีกาย ทำลายเบญจขันธ์ทั้งห้า ยะมรณาบัดนี้ นะจะเบิกโขลนทวารและอาถรรพ์ โมจักบัลดาลทำลายเบญจพรรณทั้งคนคงกระพันชาตรี ทั้งต้นไม้มีผีก็ทรุดโทรม พุทอย่ามีรูปโฉมประพรรณอันใด กันได้เพชรแลนิล ธาฉิบหายละลายให้สิ้นสุด แต่ใส่ชื่อมิเหลือ ทั้งใต้ทั้งเหนือทั่วภิภพจบจักรวาล ยะให้สิ้นสุด แต่มนุษย์ให้เห็นประจักษ์แก่ตา ชื่อมันสูญหายเมื่อใด ให้รูปพระขันธ์ทั้งห้า อาการสามสิบสอง ทำลายจากตนมันเมื่อนั้น โอมไชยยะ ไชยยะบัลไลยกัลปบัลไลยจักร นามะพงษาชื่อมหาละลายใจร้ายมึงอย่าได้คิดความ นามกรมึงเกิด มึงอย่าเอากำเนิดอย่ามีจิตอย่ามีใจละลายประไลยกัลป์ ละลายประไลยจักร โอมทรุดทรุดโทรมโทรมอย่ามีโฉมอย่ามีร่าง ละลายทั้งห้วยหนองคลองบึงบาง ละลายทั้งหม่น้ำอันพึงไหล ละลายทั้งลมแลไฟ ละลายทั้งคนร้ายแลศัตรู ละลายทั้งคุณครูฤาษีมุนี ละลายทั้งคุณผีอันกล้าแข็งแรง ต้องผู้แลคน ข้างบนละลายแต่ชั้นฟ้า ใต้ลงมาละลายทั่วพิภพจบจนมนุษย์จะมาต่อสู้กูนี้ก็ไม่ได้ด้วยถ้อยคำ ละลายทั้งถ้ำพระคูหา ละลายทั้งท้าวพระยามหาราชยักษา อันมีปากและตาเนื้อแลหนังพังพานอันร้ายราวีทั้งคชสีห์ราชสีห์ ละลายทั้งกรุงพาลี ละลายทั้งกินรีกินนร ละลายทั้งคนธรรมพ์เพทธยา ละลายทั้งนามกรอันบังเกิดมาแต่กามกิเลส ละลายทั้งศัตรูต่างประเทศ อันจะสัญจรเข้ามาต่อสู้ด้วยถ้อยคำก็บ่มิได้ โอมกระทบใจบน กระทบใจคนพาลกระทบบาดาลพระมาตุลี กระทบทั้งมนตรีแลอาถรรพ์เดือนตะวัน ปากแลตารูปแลตับและปอด พุงแลไส้ หมู่คนร้ายแลศัตรู โอมหัทธะยังมุกขัง สัปปัตติภานะติ สะหัสสะรังสี สะตะเตโช สุริโย ตะมะวิโนทะโน ปาโตอุทะยันเตสุริเย มุทธาเตผะละตุสัตตะธาติ พุทธัง ฉิบหาย ธัมมังละลาย สังฆังมรณา พุทธังปัจจักขามิ ธัมมังปัจจักขามิ สังฆังปัจจักขามิ คิหิภาวัง อะสุจิ อะสุภัง ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา พุทธังฉิบหาย ธัมมังตายโหง สังฆังใส่โลง มะนุสสานัง มะระณัง ภะเว ฯ

คาถามนต์เพลิงพระกาฬนี้ ที่กล่าวว่าเป็นคาถาชั้นสูง ไม่แสดงวิธีใช้ เกรงว่าคนไม่ดีจะนำไปใช้ทำให้เป็นอันตรายต่อคนดี คำว่าคาถาชั้นสูงนี้น่าจะหมายความว่า เป็นคาถาที่มีกำลังแรง มีอาถรรพ์สูง มีการทำลายล้างสูง เมื่อนำไปใช้อย่างถูกวิธีแล้วเป็นอันตรายต่อคนที่ถูกใช้เป็นอย่างมาก

คาถามหาจินดามณีมนต์เมตตา ของหลวงพ่อกวย

มะณีจินดา ปิยัง ปัญจะ ธะนัง ยะสัง ทาสีทาสาโกมัง ปะสันติ ทิสวา มาตา ปุตตังวะ โอระสา
สัพเพ ชะนา พะหูชะนา มหาจินดา เอหิพุทธัง ปิโยเทวะมะนุสสานัง มหาจินดา เอหิธัมมัง ปิโย พรหมานะมุตตะโม มหาจินดา
เอหิสังฆัง ปิโยนาคะสุปันนานัง ปิยินทรียังนะมามิหัง
พุทโธ โส ภะคะวา ธัมโม โส ภะคะวา สังโฆ โส ภะคะวา
อินทะเสฏฐัง อะสุระเสฏฐัง ราชามนตรี รักขัง จิตตะมะนัง จิตตัง มะมะ

ที่มาของคาถาหลวงพ่อกวยตามที่นำมาบันทึกไว้ข้างบน : บรมครู พ่อปู่ฤาษี วิศวามิตร โดยผ่านทางเว็บไซต์ https://luangporguay.com/magic.html

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook