บทความพระพุทธศาสนา

อิ่น จะเก่าหรือใหม่ก็ใช้เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์แห่งความรักสามัคคีได้เหมือนกัน

18 เมษายน 2020 | เครื่องราง
อิ่น จะเก่าหรือใหม่ก็ใช้เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์แห่งความรักสามัคคีได้เหมือนกัน
อิ่น จะเก่าหรือใหม่ก็ใช้เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์แห่งความรักสามัคคีได้เหมือนกัน

อิ่น คือรูปของชายหญิงกอดกัน ซึ่งอาจจะทำด้วยวัสดุที่แตกต่างกัน มีทั้งโลหะ อิ่นทองคำ อิ่นเนื้อสำริด อิ่นทองแดง อิ่นเงิน อิ่นทองเหลือง ทำจากวัสดุที่ได้จากธรรมชาติก็มี อิ่นหินนาคกระสวย อิ่นงาแกะ อิ่นหินธรรมชาติ อิ่นดิน อิ่นผงว่าน อิ่นแก้ว อิ่นแกะจากไม้มงคลต่าง ๆ ส่วนตัวผมมองว่า อิ่นจะทำจากวัสดุชนิดใดก็ตาม แม้จะทำจากเรซิ่น จะเป็นของเก่าหรือไม่ ก็ให้คุณค่าทางด้านเชิงสัญลักษณ์ได้เช่นกัน

อิ่น สัญลักษณ์แห่งความรักเป็นหนึ่ง เป็นจุดเริ่มของการเริ่มต้นตั้งตัว

เครื่องรางเชิงสัญลักษณ์ สื่อความหมายด้วยรูปลักษณ์เฉพาะด้าน

อุติ่ง สัญลักษณ์ “ความรัก” อันเสมอภาคแห่งชายหญิง

ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของอิ่น

  • อิ่น ล้านนา ไม่ใช่การฝังรูปฝังรอย ไม่ใช่มนต์ดำ ไม่ใช่ไสย์ดำด้านมืด
  • อิ่น บางท่านแปลว่า รักมาก ชื่นชมมาก ยินดีมาก รัก ชื่นชม ยินดี
  • อิ่น เป็นจุดเริ่มต้นแห่งชีวิตคู่
  • อิ่น เป็นสิ่งเริ่มต้นแห่งการก่อเกิดสิ่งต่าง ๆ ที่ดีงาม เช่น ความรัก ความเมตตา ความเสียสละ ความปรารถนาดี
  • อิ่น เป็นสัญลักษณ์แห่งความสมดุลแห่งชีวิต ทางจีนเรียกว่า หยินหยาง
  • อิ่น เป็นสัญลักษณ์แห่งความเสมอภาคของชายหญิง

ในกลุ่มชาวจีนพวกเขามีความเชื่อว่าการที่มีรูปมงคลต่าง ๆ เป็นต้นว่า มีรูปม้า มีเรือสำเภอ มีปี่เซียะ ไว้ในบ้านหรือที่ทำงานเป็นมงคล ส่งเสริมธุรกิจการงานของตนให้เจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมคนในครอบครัว แม้ว่ารูปหรือสัญลักษณ์นั้นจะเป็นของเก่าหรือใหม่ หรือจะทำด้วยอะไรก็ตาม

ในกลุ่มคนไทยเองก็มีความเชื่อมาแต่โบราณว่า หากบ้านใดมีรูปยักษ์ รูปคนแสดงความกริ้วโกรธ รูปคนทะเลาะตบตีกันในบ้านไม่เป็นมงคล ส่งเสริมในด้านลบทำให้คนในบ้านนั้นอยู่ไม่เป็นสุข อยู่ด้วยความหวาดระแวงกัน และมักจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน แตกความสามัคคีกัน ในที่สุดอาจจะเกิดความแตกแยกภายในครอบครัวได้ นั่นเป็นพลังงานในด้านลบที่ถูกปล่อยออกมาจากสัญลักษณ์นั้น แม้ว่าจะเป็นแค่รูปภาพ รูปปั้น จะเก่าหรือใหม่ก็ตาม

อิ่นก็เหมือนกัน จะเก่าหรือใหม่ จะปลุกเสกโดยผู้สร้างหรือไม่ปลุกเสกก็ตาม ก็มีพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาได้เช่นกัน ที่สำคัญจิตใจของผู้ที่ครอบครองต้องผูกพันสัมพันธ์กับสิ่งนั้น ท่านจึงมีคาถาบูชาอิ่นให้ไว้มากมาย ทุกสำนักจะมีคาถาสำหรับบูชาอิ่น นั่นเพราะท่านต้องการให้จิตเรามีความสัมพันธ์กับวัตถุเครื่องรางนั้น ๆ เมื่อจิตใจสัมพันธ์กัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สัญลักษณ์วัตถุนั้นก็จะส่งผลอย่างเต็มที่ หากเป็นวัตถุเครื่องรางในด้านความรักความสามัคคีก็จะถูกปลอดปล่อยพลังงานออกมาอย่างเต็มที่ตามกำลังแห่งจิตใจ (ความศรัทธา)ของเรา

เราอย่าได้มองแต่ว่า อิ่นแท้ ต้องเป็นของเก่า ต้องเป็นทองคำ ต้องเป็นหินนาคกระสวย ถ้าเรามองแค่นั้น ทำให้เป็นเครื่องปิดกั้นความสัมพันธ์ของเรากับเครื่องรางนั้น ๆ ได้ และเครื่องรางนั้นก็จะถูกตีเป็นราคามากกว่าการนำไปใช้ตามเจตนาที่แท้จริงของท่านผู้สร้าง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง