บทความพระพุทธศาสนา

บูชาอิ่นด้วยอะไรดี เพิ่มความขลัง ส่งพลังรักสามัคคี มีโภคทรัพย์แก่เรา

18 เมษายน 2020 | เครื่องราง
บูชาอิ่นด้วยอะไรดี เพิ่มความขลัง พลังรักสามัคคีให้แก่เรา
บูชาอิ่นด้วยอะไรดี เพิ่มความขลัง พลังรักสามัคคีให้แก่เรา

ตอนนี้หลายคนที่เป็นนักนิยมเครื่องรางของขลังในด้านส่งเสริมความรักหันมาให้ความสนใจอิ่นมากยิ่งขึ้น จึงมีคำถามต่อมาว่า จะบูชาอิ่นด้วยอะไรดี จึงจะมาคุณค่า ส่งเสริมพลังงานด้านบวก คือพลังงานที่เป็นที่ยินดีที่ชอบใจให้เรามีความสุขได้อย่างเต็มที่

อิ่น สัญลักษณ์แห่งความรักเป็นหนึ่ง เป็นจุดเริ่มของการเริ่มต้นตั้งตัว

เครื่องรางเชิงสัญลักษณ์ สื่อความหมายด้วยรูปลักษณ์เฉพาะด้าน

อุติ่ง สัญลักษณ์ “ความรัก” อันเสมอภาคแห่งชายหญิง

การบูชา คือการแสดงความรัก ความนับถือ ความนิยมชมชอบในบุคคลนั้น ๆ หรือสิ่งนั้น ๆ อย่างเรานับถือพระพุทธรูป ก็แสดงความรักความนับถือด้วยการบูชาด้วยธูป เทียน ดอกไม้ หรือบางครั้งบูชาด้วยข้าว น้ำ อาหาร อย่างที่เรียกว่าถวายข้าวพระพุทธ นี่เป็นลักษณะของการแสดงออกด้วยความเคารพนับถือ ไม่ใช่บูชาเพื่อให้ท่านได้เสวยภัตตาหารนั้น ๆ หรือเพื่อให้ท่านได้สูดดมกลิ่นธูปควันเทียนแต่อย่างใด

บูชาอิ่นด้วยอะไรดี

การบูชาอิ่นก็เหมือนกัน เป็นการแสดงออกถึงความชื่นชอบ นับถือ ศรัทธาที่เรามีต่ออิ่นหรือเครื่องรางนั้น ๆ เพื่อให้จิตใจเราสัมพันธ์กับสิ่งนั้น การบูชาที่ดีที่สุดน่าจะบูชาด้วยความรักความศรัทธาความชื่นชอบ แต่เราจะแสดงความรักความชื่นชอบที่มีต่ออิ่นนั้นอย่างไร แสดงออกผ่านสิ่งใด หรือบูชาอิ่นด้วยสิ่งใดนั่นเอง

 • บูชาอิ่นด้วยคาถา
  อิ่นแต่ละสำนักมักจะมีคาถามาให้พร้อม ซึ่งคาถานั้นอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละสายอาจารย์ แต่โดยมากจะมี คาถาใช้เป็นเครื่องแสดงความรักความชื่นชอบที่เรามีต่ออิ่นได้เป็นอย่างดี เป็นเครื่องแสดงความสัมพันธ์ที่เรามีต่ออิ่น หากไม่ได้คาถาใด ๆ เราก็พูดเพราะ ๆ ด้วยปิยวาจาต่ออิ่นนั้น ๆ ก็ใช้ได้ เช่น “อิ่นเอ๋ย อิ่นแก้ว……….”, “พ่ออิ่นจ๋า…………..” และอย่าลืมนำปิยวาจานั้นไปใช้กับคนรอบข้างที่เราพบเจอด้วย เพราะเราถือว่าอิ่นนั้นติดตามเราไปด้วย เราจึงต้องพูดเพราะ ๆ กับทุกคน ทุกที่ หากเราพูดไม่ดี ไม่ไพเราะ อิ่น อาจจะน้อยใจและเลิกติดตามเราได้ และไม่ส่งผลดีอย่างเต็มที่ต่อเรา พลังงานของอิ่นก็จะลดน้อยถอยลงไป และอาจจะจากเราไปในที่สุด
 • บูชาอิ่นด้วยน้ำมันหอม
  ของหอมใคร ๆ ก็ชอบ อย่าว่าแต่คนเลย แม้แต่เทวดาก็ชอบของหอม เวลาเราจะอัญเชิญเทวดามา มนุษย์ทั้งหลายจึงตั้งเครื่องของหอมในรูปแบบต่าง ๆ บายศรีบ้าง โปรยดอกไม้บ้าง ประพรมน้ำหอมบ้าง อิ่นก็เหมือนกัน เราสามารถบูชาอิ่นด้วยน้ำมันหอม น้ำมันจันทร์หอม โดยการลูบทาน้ำมันมหอมที่ตัวอิ่นทุกคืนก่อนนอน พร้อมกับพูดปิยวาจา หรือกล่าวคาถาบูชาอิ่น ของหอมในที่น้ำ ไม่ใช้เจาะจงแต่น้ำมันหอมอย่างเดียว แต่เราสามารถบูชาอิ่นได้ด้วยแป้งหอม น้ำหอม หรือสีผึ้งหอมทาที่อิ่นได้
 • บูชาอิ่นด้วยดอกไม้
  ดอกไม้ทำให้คนมีจิตใจเบิกบาน มีพลังงานในด้านบวก พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปในทางที่ถูกหรือตามเส้นทางที่ฝันไว้ อิ่นก็เหมือนกัน ดอกไม้ ของหอม ของสวยงาม ฟื้นฟูพลังของอิ่นได้ ให้กลับมาสดใสเหมือนเดิม พร้อมที่จะส่งพลังงานด้านบวกให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของได้ พร้อมที่จะดึงดูดสิ่งดี ๆ เข้ามาสู้ผู้ที่บูชาได้
 • บูชาอิ่นด้วยของกิน
  อย่างที่กล่าวข้างต้น การบูชาคือการแสดงความรักนับถือ โดยไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่เราบูชานั้นจะนำไปทำอะไร เราสามารถแสดงความรักนับถือหรือชื่นชอบอิ่นด้วยการบูชาด้วยของกิน เป็นต้นว่า ข้าวสวยปากหม้อ ผลไม้ ขนมหวาน น้ำหวาน หรือน้ำเปล่าได้ เชื่อว่าการบูชาอิ่นด้วยสิ่งนี้จะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ ความอยู่ดีกินดี ไม่อดอยาก นำมาซึ่งบริวารมากยิ่งขึ้น เป็นที่เคารพนับหน้าถือตาแก่บุคคลที่ได้พบเห็น

การบูชาที่ดีนั้น คือการปฏิบัติตาม ได้แก่การปฏิบัติตนให้สอดคล้องหรืออยู่ในเส้นทางเดียวกับสิ่งนั้น ๆ เช่น เราต้องการความรัก เราก็ควรที่จะมีความรักต่ออิ่นหรือบุคคลนั้น ๆ ด้วยการกล่าวพูดเพราะ ๆ รู้จักแบ่งปัน ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน อยากให้มีความสามัคคี เราก็ต้องพูด คิด ทำในสิ่งที่ส่งเสริมความสามัคคี อยากให้คนอื่นแบ่งปันสิ่งของให้เรา เราก็ต้องรู้จักแบ่งปันสิ่งของให้แก่คนอื่นเช่นกัน