บทความพระพุทธศาสนา

9 เหตุผลที่ควรมีพระแก้วมรกตไว้สักการบูชา ประจำตัว ประจำบ้านเรือน

13 สิงหาคม 2019 | พระเครื่อง
พระแก้วมรกต รุ่นแรก 2475
พระแก้วมรกต รุ่นแรก 2475

พระแก้วมรกต หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร ผมเชื่อทุกท่านทราบดี อย่าว่าแต่คนไทยทราบเลยครับ แม้ชาวต่างชาติก็ทราบ และเมื่อได้มาเที่ยวเมืองไทยต่างก็หลั่งไหลไปวัดพระแก้วกัน

สำหรับสายพระเครื่องวัตถุมงคลแล้วนั้น เหรียญพระแก้วมรกต ปี 2475 เป็นแสวงหาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเหรียญพระแก้วมรกตที่มีการสร้างครั้งแรก ทั้งยังเป็นพระที่มีพิธีที่ยิ่งใหญ่มาก มีพระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือในสมัยนั้นตลอดถึงทุกวันนี้ไปร่วมอธิษฐานจิตมากมาย นอกจากนั้นก็มีพระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต ก็ได้รับความนิยมไม่น้อยเช่นกันครับ

เหตุผลที่ควรมีพระแก้วมรกตไว้บูชา

 1. เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย
 2. เป็นพระประธานของประเทศไทย
 3. เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
 4. เป็นพระพุทธรูปที่สร้างโดยองค์สมเด็จพระอมรินทราธิราช พร้อมกับพระวิสสุกรรมเทพบุตร เพื่อถวายพระนาคเสนเถระองค์อรหันต์(ตำนาน)
 5. เป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุถึง 7 พระองค์ คือพระโมลี พระนลาฏ พระนาภี พระหัตถ์ซ้าย-ขวา และพระเพลาซ้าย-ขวา (ตำนาน)
 6. เป็นพระพุทธรูปที่มีศิลปะเฉพาะ จึงเข้าใจว่าผู้สร้างน่าจะสร้างตรงตามพุทธลักษณะในนิมิต หรือเคยเห็นองค์พระพุทธเจ้า (สมเด็จพระอมรินทราธิราช พร้อมกับพระวิสสุกรรมเทพบุตร)
 7. เป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากหยกบริสุทธิ์ ซึ่งหยกเป็นอัญมณีที่มีลักษณะของธาตุน้ำ คือเย็น ย่อมนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้
 8. เป็นพระพุทธรูปที่ค้ำชูพระพุทธศาสนา หลวงปู่มั่นยังได้เคยกล่าวไว้ว่า…พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ในประเทศใด ประเทศนั้นจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคล…
 9. เป็นพระพุทธูปประจำพระราชอาณาจักรไทย ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีมากที่สุด
พระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมือง
พระแก้วมรกต สร้างโดย กรมสรรพสามิต

พระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

 • พระราชพิธีตรียัมปวายและตรีปวาย
 • พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา
 • พระราชพิธีศรีสัจปานกาลถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา
 • พระราชพิธีสงกรานต์
 • พระราชพิธีฉัตรมงคล
 • พระราชพิธีพืชมงคล
 • พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา
 • พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชา
 • พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเข้าพรรษา
 • พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง
 • พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
 • พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร มีกำหนดการดังนี้ เครื่องทรงฤดูร้อน ทรงเปลี่ยน วันแรม 1 ค่ำ เดือน 4 เครื่องทรงฤดูฝน ทรงเปลี่ยน วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เครื่องทรงฤดูหนาว ทรงเปลี่ยน วันแรม 1 ค่ำ เดือน 12
 • พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 • พระราชพิธีตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพล
 • พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกร
 • พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

บทความแนะนำ
เหรียญพระแก้ว มรกต รุ่นแรก 2475
พระแก้ว กรมสรรพสามิต 2539
พระคาถาสำหรับบูชาพระแก้วมรกต
พระแก้วมรกต 25 ศตวรรษ
พระพุทธรูปที่ควรมีไว้ประจำบ้าน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง