บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาพระแก้วมรกต พระคู่บ้าน พระประธานของประเทศ

29 กรกฎาคม 2019 | คาถา
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว

พระแก้วมรกต ที่ประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร ถือว่าเป็นพระคู่บ้าน พระประธานของประเทศไทยก็ว่าได้ ฉะนั้น ในชีวิตหนึ่งควรได้เดินทางไปกราบสักการะ หรือถ้าไม่ได้ไป ก็ควรหาพระแก้วมรกตองค์จำลองมาสักการะบูชา หรือไม่เช่นนั้นก็ระลึกนึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการกล่าวคำบูชาพระแก้วมรกต

คาถา หรือคำบูชาพระแก้วมรกต

พุทธะ มะหามะณีระตะนะ ปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะ ปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะ ปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ
จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม
นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ

หรือ วาละลุกัง สังวาตังวา

Khatha Bucha Phra Kaeomorakot

Phuttha Ma Ha Ma Ni Ra Ta Na Pa Ti Ma Karang Pu Che Mi
Thu Ti Yam Pi Phuttha Ma Ha Ma Ni Ra Ta Na Pa Ti Ma Karang Pu Che Mi
Ta Ti Yam Pi Phuttha Ma Ha Ma Ni Ra Ta Na Pa Ti Ma Karang Pu Che Mi
E Te Na Satcha Watcha Che Na Ma Ha Techo Che Wa Ma Ha Pan Yo
Cha Ma Ha Pho Kho Cha Ma Ha Ya So Cha Pha Wan Tu Me
Nip Pha Nat Sa Pat Cha Yo Ho Tu

Or Wa La Lu Kang Sang Wa Tang Wa

contact ติดต่อ
contact ติดต่อ

พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต 2539

พระแก้วมรกต 25 ศตวรรษ

เหรียญพระแก้วมรกต รุ่นแรก 2475

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง