บทความพระพุทธศาสนา

พระแก้วมรกต ๒๕ ศตวรรษ ฉลอง ๒๕๐๐ ปี

19 พฤษภาคม 2019 | พระเครื่อง
พระแก้วมรกต ๒๕ ศตวรรษ ฉลอง ๒๕๐๐ ปี
พระแก้วมรกต ๒๕ ศตวรรษ ฉลอง ๒๕๐๐ ปี

งานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ หรือพุทธชยันตี ๒,๕๐๐ ปี เป็นเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่จัดขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ เนื่องในโอกาสที่ครบรอบ ๒,๕๐๐ ปีแห่งการปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังเรียกว่างานฉลองกึ่งพุทธกาล เนื่องจากความเชื่อโบราณว่าพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ ๕,๐๐๐ ปี แล้วจักเสื่อมสลายลง

ในประเทศไทยได้มีการเตรียมการงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษล่วงหน้ากว่า ๕ ปี นับแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๕ มีการสร้างอนุสรณ์สถานพุทธมณฑล และการจัดกิจกรรมมากมายเพื่อเฉลิมฉลองพร้อมกันกับประเทศศรีลังกา อินเดีย พม่า เนปาล และประเทศที่มีประชากรนับถือพระพุทธศาสนาทั่วโลก ๒ โดยในประเทศอื่นใช้คำว่า “พุทธชยันตี” ซึ่งเป็นงานพุทธพิธีครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์พุทธศาสนพิธี เห็นจะไม่มีงานไหนยิ่งใหญ่ไปกว่า ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเกือบ ๖๐ ปีมาแล้ว คือ พ.ศ.๕๐๐ เพื่อเฉลิมฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ เนื่องด้วยชาวพุทธถือกันว่าเป็น “กึ่งพุทธกาล”

พระแก้วมรกต ๒๕ ศตวรรษ
พระแก้วมรกต ๒๕ ศตวรรษ

งานเฉลิมฉลองจัดต่อเนื่องกันถึง ๗ วัน ๗ คืน ในช่วง “วันวิสาขบูชา” คือเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๐๐ (ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖) ถึงวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๐ (แรม ๕ ค่ำ เดือน ๖) ณ บริเวณท้องสนามหลวง ตลอด ๗ วันนี้ วัดวาอาราม บริษัท ห้างร้านทั่วประเทศจะตกแต่งธงทิวและประดับประดาโคมไฟเป็นพุทธบูชา,ประชาชนรักษาศีล ๕ หรือ ศีล ๘, มีการจัดอุปสมบทหมู่ ๒,๕๐๐ คน และถวายเพลพระสงฆ์ ๒,๕๐๐ รูป ตลอด ๓ วัน, จัดสร้างเหรียญที่ระลึกงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ, จัดทำดวงตราไปรษณีย์, มีการอภัยโทษแก่นักโทษ, งดการฆ่าสัตว์และดื่มสุรา ช่วงกลางคืนก็จะมีมหรสพสมโภชตลอดทั้ง ๗ คืนในวันวิสาขบูชาที่ ๑๓ พฤษภาคม เวลา ๑๖.๐๐ น.วัดวาอารามทั่วประเทศมีการย่ำฆ้องกลองระฆัง พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ มีการยิงสลุต การสมาทานศีล แผ่เมตตา และเวียนเทียน จุดดอกไม้เพลิง เป็นพุทธบูชา มีการจัดสร้างวัตถุมงคลและบูรณะปูชนียสถานที่สำคัญรวม ๑๕ แห่ง และอื่นๆ อีกมากมาย นับเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่มโหฬารมาก สมกับเป็นงานที่มีความหมายและความสำคัญอย่างยิ่งยวดของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคน

คาถาบูชาพระแก้วมรกต

พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ
จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม
นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ

หรือสั้น ๆ ว่า “วาละลุกัง สังวาตังวา”

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง