บทความพระพุทธศาสนา

คาถาผ้ายันต์ม้าเสพนาง ครูบาวัง เมตตามหานิยมมหาเสน่ห์อันดับหนึ่ง

1 กุมภาพันธ์ 2020 | คาถา
คาถา Khatha
คาถา Khatha

โอม นางกวักนางแกว่งแคว้ง (พบในผ้ายันต์เสน่ห์ทั่วไปของล้านนา) แกว่งเอาสาวมาเนอะนางเนอะ มาเร็วมารักกัน ร้อยหมื่นตื้อแสนวันก็ให้มาหาgooเนอะนาง หากอยู่ฟากฟ้าก็ให้มาหาgooเนอะนางเนอะนาง หากอยู่ฟากภูให้มาหาgooเนอะนางเนอะนาง หากอยู่หลายแม่น้ำขั้นแสนวังก็ให้แล่นมาหาgooเทอะเน้อนางเนอะนาง หากอยู่นอกฟ้าแลแดนแก้วก็ให้มาหาgooเนอนางเนอะนาง หากอยู่เวียงจันทน์แลล้านช้างก็ให้มาหาgooแท้เทาะเนอะนางเนอะนาง หากอยู่ชวาแลเสียมราชก็ให้มาหาgooแท้เทาะเนอะนางเนอะนาง หากอยู่ปัจฉิมจันทบุรีแลล้านช้าง ก็ให้มาหาgooแท้เทาะเนอะนางเนอะนาง หากอยู่ทิสสะหล้าน้ำแลหัวของก็ขอให้มาหาgooแท้เทาะเนอะนางเนอะนาง หากอยู่เมืองหงสาหลวงแลเมืองไทย แลเมืองพม่าก็ให้มาหาgooแท้เทาะเนอะนางเนอะ

โอม พระสิลเนโห โอมปิยะ โอมปิยา มาอยู่อย้อง สองตราบข้าง gooเป็นดั่งช้างเจ็ดสานเจ็ดแสน เป็นดั่งวิมานเก้าสิบเจ็ดห้อง มาอยู่อย้องแห่งตัวgoo แท้เทาะเนอะนางเนอะ โอม เอหิ เอหิ มามะ เอหิ เอหิ ปิยัง มามะ.