บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาพระกริ่ง คำบูชาพระกริ่ง พระกริ่งจีน พระกริ่งไทย พระกริ่งใน พระกริ่งนอก

1 กุมภาพันธ์ 2020 | คาถา
พระกริ่งประทานพร วัดประสาทบุญญาวาส ปี 06
พระกริ่งประทานพร วัดประสาทบุญญาวาส ปี 06

ผมเข้าใจว่าเดิมที่นั้นพระกริ่งได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนหรืออาจจะเป็นประเทศธิเบตก็ได้ ซึ่งมีศิลปะแบบมหายาน คำบูชาพระกริ่ง หรือคาถาบูชาพระกริ่งจึงเป็นภาษาทางมหายาน

คาถาบูชาพระกริ่ง

นะโม ภะคะวะเต ไภษัชะยะคุรุ ไวฑูรยะประภา ราชัยยะ
ตะถาคะตายะ อะระหเต สัมมาพุทธายะ ตัทะยะถา
โอม ไภษัชเย ไภษัชเย ไภษัชเย
สะมุระคะเต สะมุระคะเต สะวาหะ

แต่อย่างไรก็ตาม พระกริ่งคือพระพุทธรูปขนาดเล็กที่สื่อความหมายถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุมธเจ้า ฉะนั้น ส่วนตัวผมคิดว่าจะใช้บทสวดอื่น ๆ บูชาก็ได้ เป็นต้นว่า อิติปิโส ฯ นะโมพุทธายะ หรือ คาถาอาราธนาพระเครื่องทั่วไป

พุทธัง อาราธะนานัง ธัมมัง อาราธะนานัง สังฆัง อาราธะนานัง
พุธธัง ประสิทธิ เม ธัมมัง ประสิทธิ เม สังฆัง ประสิทธิ เม

ก็ย่อมได้ เพราะสิ่งที่เราบูชา สิ่งที่เราน้อมระลึกถึง คือพระพุทคุณ โดยใช้พระกริ่งเป็นสื่อเท่านั้นเอง

เพียงแต่ขอให้มีความศรัทธา มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ ในคำที่กล่าว ก็สำเร็จการบูชาแล้วครับ