บทความพระพุทธศาสนา

คาถาผูกใจผู้คน ดลใจลูกค้า ให้มาหาเรา เอาเงินมาให้ (ซื้อของกับเรา)

14 ธันวาคม 2019 | คาถา
ค้าขายดี
คาถาผูกใจผู้คน ดลใจลูกค้า ให้มาหาเรา เอาเงินมาให้ (ซื้อของกับเรา)

โอม นะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ เอหิ ชัยยะ เอหิ สัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ

คาถานี้ โดยทั่วไปท่านให้ใช้สวดเมื่อต้องการให้คนทั่วไปรักใคร่ยินดีในตัวเรา โดยใช้เสกกับแป้งผัดหน้าทาตัว หรือเสกใส่โลชั่นทากาย เสกน้ำหอมทาตัวทาผมก็ได้