บทความพระพุทธศาสนา

คาถารักษาไข้ ใช้เสกยาให้คนป่วยกิน หายวันหายคืน

21 ธันวาคม 2019 | คาถา
คนป่วย
คนป่วย

โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเต เต สัพพะทัสสินา
มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.

วิธีใช้คาถารักษาคนไข้ / และรักษาตนเอง

ให้ตั้งนะโม 3 หน ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย คุณบิดามารดา ครูอาจารย์ แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ให้สรรพสัตว์ทุกตัวตน แล้วจึงสวดพระคาถาข้างบน เสกเป่าใส่ยาให้คนไข้กิน หรือกินเอง พักผ่อนให้เพียงพอ กินยาให้ตรงเวลา ทานอาหารสะอาด สุก อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อคนไข้ หากกรรมไม่หนักรับรองหายวันหายคืน

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook