บทความพระพุทธศาสนา

คาถาขับไล่สิ่งชั่วร้าย หากคุณรู้สึกว่ามีสิ่งชั่วร้ายกล้ำกราย ลองดูครับ

14 ธันวาคม 2019 | คาถา
สิ่งชั่วร้าย
คาถาขับไล่สิ่งชั่วร้าย หากคุณรู้สึกว่ามีสิ่งชั่วร้ายกล้ำกราย ลองดูครับ

มะโทรัง อะตะระโร เวสะวะโน นะหากปิ ปิสาคะตาวาโหมิ
มหายักขะ เทพะอนุตะรัง เทพะดา เทพะเอรักขัง ยังยังอิติ เวสะวะนัน
ภูตัง มหาลักชามะนง มะภูอารักขะ นะพุททิมะมัตตะนัง กาลปะติทิศา
สัพเพยักขา ปะลายัตตะนิ

คาถานี้ ผมเข้าใจว่าอาจจะถอดความออกมาจากการฟัง ซึ่งอาจจะมีการฟังคลาดเคลื่อน หรือสะกดคลาดเคลื่อนบ้าง แต่อย่าได้สงสัย สวดไปไม่ได้เสียเงินเสียทองครับ

ก่อนสวดให้ตั้งนะโม 3 หน ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จากนั้นระลึกคุณของครูบาอาจารย์ ระลึกอาจารย์ผู้ประพันธ์คาถารวมทั้งที่ทรงจำบันทึกตาม ๆ มาอีกด้วย ทำจิตให้หนักแน่น สวดพระคาถาต่อจากบทพระพุทธคุณอื่น ๆ ที่เราสวดเป็นประจำครับ